Energiek blijven tussen leerlingen

Doorwerken
Mw. Bakker uit Sneek tijdens de koningspelen op de school in het Friese Oosterlittens.  beeld RD, Anton Dommerholt

Het lesgeven is ze nog lang niet zat. Soms werkt Joke Bakker-Oudshoorn (74) uit Sneek zelfs vier dagen per week als invalkracht in het basisonderwijs. „Het houdt me fit, ik krijg er energie van.” Invallen voor zieke collega’s wil ze wel, inspringen bij zwangerschapsverlof vindt ze echter te belastend.

Regelmatig denkt ze: wanneer zal ik stoppen? „Maar ik heb er nog geen genoeg van”, zegt Joke Bakker. Bijna twaalf jaar geleden ging ze met pensioen.

Sindsdien staat ze als invaller nog vaak voor de klas. „Er moest iemand van mijn toenmalige school weg, waar ik een vaste aanstelling had. Omdat ik jongere leerkrachten voorrang wilde geven, bood ik aan weg te gaan. Ik stelde als voorwaarde invaller te worden en altijd als eerste gevraagd te worden.”

Sinds die tijd is Bakker vaste invaller bij de Stichting voor Christelijk Basisonderwijs De Greiden, met twaalf scholen in de gemeenten Súdwest-Fryslân, Leeuwarden en Waadhoeke. Soms werkt ze een paar weken niet, een andere keer staat ze vier dagen per week voor de klas. „Eén keer werkte ik in vijf dagen op vier verschillende scholen.”

Met regelmaat is Bakker te vinden op de Christelijke Basisschool De Earnewjuk in Easterlittens, een dorp in de gemeente Leeuwarden. De school telt tweeëndertig leerlingen, van wie Bakker er meestal twaalf voor haar rekening neemt. „Zij zitten in een combinatieklas van groep zes, zeven en acht. Dat geeft een extra uitdaging, want ik verzorg dan drie lesprogramma’s naast elkaar. Pas als ik de ene klas aan het werk heb gezet, kan ik de andere klassen uitleg geven.”

Koningsspelen

De Earnewjuk verwelkomde Bakker afgelopen vrijdag opnieuw als invaller. Een paar dagen van tevoren hoorde ze dat die dag de Koningsspelen zouden zijn, bestaande uit een gezamenlijk ontbijt op school en een zestal spellen in en bij het nabijgelegen Multifunctioneel Centrum De Jister.

Voor de gelegenheid volgen groep één tot en met vier het programma van de basisschool in Baard en zijn de oudere kinderen uit Baard te gast in Easterlittens. De deuren tussen de hal en de kleutergymzaal staan open, zodat er genoeg plaats is voor de vijfenveertig kinderen en de juffen en moeders die helpen. De hal is versierd met oranje ballonnen, vlaggetjes in rood-wit-blauw en gouden kroontjes.

Ook sommige kinderen zien er kleurrijk uit met een oranje zonnebril, een haarband in de kleuren van de Nederlandse vlag of een oranje T-shirt. Terwijl de leerlingen genieten van een bruine boterham of een rijstwafel, loopt Bakker een rondje langs de tafels. „Wie wil er thee?”

De hal van de school is tevens mediatheek, blijkt uit de gevulde boekenkasten langs de wand. „Eens per zes weken wisselt de bibliotheek in Leeuwarden de boeken om”, weet Bakker.

Na het ontbijt bewegen de kinderen nog even mee op een vrolijk liedje, dat ze speciaal voor de Koningsspelen hebben ingestudeerd. Vervolgens gaan ze in optocht naar De Jister om te voetballen, basketballen, touwtrekken of sjoelen.

Richting de zomer krijgt Bakker soms verzoeken om langdurig in te vallen, vertelt ze. „Eind april, begin mei krijgen leerkrachten vaker een burn-out. Zo’n vervanging heeft niet mijn voorkeur, want ik wil graag mijn vrijheid houden. Ik zeg daarom soms nee.” Weken- of maandenlang de verantwoordelijkheid voor een klas hebben, zou ze te belastend vinden. „Ik doe ook geen zwangerschapsvervanging meer.”

Geen rapporten

Invallen voor zieke collega’s wil Bakker nog wel even blijven doen. „Als invalkracht kom ik een dagje of een paar dagen lesgeven en daarna is het weer klaar. Ik hoef geen rapporten in te vullen, te vergaderen of te administreren.” Het invallen doet ze ook om te helpen. „Er zijn momenteel weinig leerkrachten voor de bovenbouw.”

Mocht ze toch stoppen met lesgeven, dan hoeft ze zich niet te vervelen. „De tijd vult zich vanzelf. Ik weet niet of ik het erg zou missen. En gelukkig heb ik een lieve man en een heleboel kleinkinderen.”

Bent u of kent u ook iemand die doorwerkt na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd? Mail naar econ@refdag.nl.

Loopbaan Joke Bakker

- Geboren: 2 april 1945 in ’s-Graveland

- Lagere School: Christelijke Marnixschool, Zwolle

- Vervolgonderwijs: Christelijk Lyceum Apeldoorn, Rijkskweekschool Apeldoorn

- Eerste baan: Onderwijzeres Lagere Hervormde School Wijhe

- Overige banen: Onderwijzeres basisonderwijs en docente Godsdienst

- Laatste baan: Onderwijzeres Christelijke Basisschool De Reinbôge, Twijzelerheide