„Energiedoelen 2020 weer in beeld”

beeld ANP, Jerry Lampen

De duurzaamheidsdoelen die zijn afgesproken voor 2020 in het energieakkoord zijn weer binnen bereik.

De opstellers van het akkoord zijn het eens geworden over maatregelen die daarvoor moeten zorgen, stelde de Sociaal-Economische Raad (SER) dinsdag.

In oktober bleek uit de Nationale Energie Verkenning 2017 (NEV) dat de doelen voor 2023 weliswaar gehaald zouden worden, maar die voor 2020 niet. Binnen iets minder dan twee jaar moet de totale energiebesparing in Nederland minstens 100 petajoule zijn, maar er waren onder meer tegenvallers in de glastuinbouw. Ook bleef het aandeel hernieuwbare energie in 2020 volgens de schattingen uit oktober steken op 13 procent in plaats van de beoogde 14 procent.

De belangrijkste besparingsmaatregel is volgens de SER een omgekeerde bewijslast voor bedrijven. Die moeten voortaan zélf in een nieuw systeem aantonen dat ze hun besparingsdoelen halen. Bedrijven waren al langer verplicht besparingen door te voeren, maar er is weinig zicht op wat ze daadwerkelijk doen.

Verder wordt er meer haast gemaakt met een aantal projecten voor windmolens op land. „Er zijn plannen genoeg”, zegt voorzitter Ed Nijpels van de borgingscommissie van het energieakkoord. „We moeten nu zorgen dat er op tijd capaciteit komt voor ten minste 6000 MW. Desnoods met ingrijpen van de minister.”

Greenpeace, Natuur & Milieu en Milieudefensie zeggen in een reactie dat de partijen meer moeten doen voor het milieu dan de extra maatregelen die zijn voorgesteld en willen dat er ook concrete plannen komen voor na 2020. Minister Wiebes (Economische Zaken) zegt blij te zijn met de stap.