DNB-baas Knot: verheugd met belangrijke stap pensioenakkoord

De Nederlandsche Bank is „verheugd dat het kabinet en sociale partners overeenstemming hebben bereikt over de uitwerking van het pensioenakkoord. Volgens president Klaas Knot zijn met de goedkeuring van het ledenparlement van vakbond FNV „betekenisvolle stappen gezet op weg naar een toekomstbestendiger pensioenstelsel”.

„Het nieuwe pensioenstelsel kent geen pensioenaanspraken en geen rekenrente meer en de doorsneesystematiek wordt afgeschaft”, vertelt Knot. Het is volgens de centrale bankier goed dat de pensioenuitkeringen meebewegen met de beurs en de „collectieve risicoverdeling” tegelijkertijd wordt behouden. „Hierdoor kent het stelsel minder spanningen tussen generaties en sluit het beter aan bij de veranderende arbeidsmarkt.”

Het is nu belangrijk dat de verdeelregels goed worden vastgesteld en vastgelegd. Tussen 2022 en 2026 zullen de Nederlandse pensioenfondsen stuk voor stuk geleidelijk overgaan naar het nieuwe stelsel. Die overgang moet op „evenwichtige wijze” gebeuren, benadrukt Knot.