De economische impact van de steunmaatregelen

De kosten voor de kinderopvang worden vergoed. beeld ANP

Het coronavirus heeft Nederland stevig in zijn greep. De aanpak van het virus richt zich terecht op de gezondheid van mensen. De maatregelen hebben echter ook economisch zijn weerslag.

Vanuit de overheid is een omvangrijk pakket aan steunmaatregelen aangenomen en inmiddels uitgewerkt. De meest in het oog springende maatregelen zijn wel de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) en de mogelijkheid tot uitstel van belastingen voor ondernemers. Ook banken dragen een steentje bij door aflossingen op leningen voor zes maanden op te schorten.

De NOW vervangt de regeling Werktijdverkorting. De NOW ziet op ondernemers met personeel met een verwacht omzetverlies van 20 procent gerekend vanaf 1 maart 2020. De ondernemers worden afhankelijk van de grootte van het omzetverlies gecompenseerd in de loonkosten. De regeling staat nog niet open voor aanvraag. Heel ondernemend Nederland wacht dan ook met smart op de openstelling van de regeling.

Naast de NOW bestaat de mogelijkheid om uitstel van betaling te verkrijgen voor verschillende belastingen voor een periode van drie maanden. Hier past een compliment voor de overheid aangezien het proces om uitstel te verkrijgen inmiddels sterk is vereenvoudigd.

Vele sectoren zijn getroffen door de beperkende maatregelen. Ook de kinderopvang is net als scholen beperkt open. Alleen ouders met vitale beroepen kunnen de kinderen nog onderbrengen. Dat roept de vraag op of ouders die geen gebruik kunnen maken van de opvang de maandelijkse nota aan het kinderdagverblijf nog moeten betalen.

De overheid heeft ook hier voorzien in een steunmaatregel. Indien ouders de nota’s niet meer betalen, zou dit verstrekkende gevolgen hebben voor alle kinderopvangorganisaties in Nederland. De overheid heeft toegezegd de eigen bijdrage van de ouders te vergoeden. De eigen bijdrage is het verschil tussen het bedrag dat wordt betaald aan de kinderopvang en de ontvangen kinderopvangtoeslag. Ook ouders die een vitaal beroep hebben en daarom de kinderen naar de opvang brengen, delen in deze regeling.

De compensatie wordt betaald aan alle 3.500 kinderopvangorganisaties in Nederland. Deze organisaties sluizen de gelden door naar de betreffende ouders. De compensatie geldt nu voor de periode 16 maart tot en met 6 april 2020. De kans is groot dat de regeling wordt verlengd wanneer de kinderopvang na 6 april nog steeds beperkt open zijn.

De boodschap aan ouders: blijf de facturen van de kinderopvang betalen! En pas ook het bedrag aan kinderopvangtoeslag niet aan. Ouders die thuis zitten omdat de werkgever geen werk kan bieden, worden geadviseerd om zowel de factuur te betalen als de kindervangtoeslag te laten lopen. Immers blijven zij door de werkgever uitbetaald worden die daarvoor wellicht gecompenseerd wordt vanuit de NOW. Er is dan feitelijk geen terugval in gewerkte uren waardoor het recht op de toeslag blijft bestaan.

Door betaling van de facturen kunnen de kinderopvangorganisaties open blijven waardoor ouders met vitale beroepen hun bijdragen blijven leveren binnen zorg en onderwijs.

De auteur is belastingadviseur bij Visser & Visser Belastingadviseurs. Reageren? fiscaal@refdag.nl