CNV: Commissie Borstlap verklaart werkende vogelvrij

CNV-voorzitter Piet Fortuin. beeld ANP, Robin van Lonkhuijsen
2

De commissie-Borstlap verklaart werknemers vogelvrij. Zij kunnen zonder tussenkomst van de rechter deeltijdontslag of een zware loonsverlaging krijgen. Dit stelt vakbond CNV na een juridische analyse van het rapport.

„Doorvoering van deze maatregelen zou een catastrofe voor werkend Nederland zijn. Met deze maatregelen komen miljoenen werkenden in de problemen,” aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin.

De werkgever mag eenzijdig loonsverlagingen doorvoeren of besluiten om het aantal contracturen drastisch te verminderen, zo stelde de commissie-Borstlap donderdag voor. „De schoonmaakster die nu 1600 euro verdient, kan door urenvermindering ineens de helft van haar salaris kwijtraken. Geen rechter die meekijkt of dit gedeeltelijk ontslag nou echt nodig is”, aldus Fortuin.

ANP-349542123Advies aan kabinet: Regels rond werk radicaal veranderen

Ook kan de werkgever werktijden en locatie zomaar eenzijdig wijzigen. „De werknemer in Groningen kan ineens worden gedwongen worden om in Zwolle te werken. Waarmee deze in een onmogelijke situatie terecht kan komen en het niet meer kan combineren met de privé situatie. En dat in een tijd waarin steeds meer mensen knel zitten tussen werk en privé.

Daarnaast mogen werkgevers bij ‘disfunctioneren’ of ‘verstoorde arbeidsverhoudingen’ altijd ontslag aanvragen, zonder dit te hoeven onderbouwen. Een meningsverschil met de leidinggevende is volgens CNV al reden om een medewerker op straat te zetten. De rechter kan niet anders dan dit ontslag toekennen. Hier moet echter wel een hoge ontslagvergoeding tegenover staan.

Ook de ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland hebben kritiek op het donderdag uitgebrachte advies. De voorgestelde wetten en regels rond werk passen niet bij een moderne arbeidsmarkt, zo vinden zij. De organisaties pleitten ervoor dat verschillende arbeidsrelaties gelijkwaardig naast elkaar blijven bestaan en willen af van het idee dat een vaste arbeidsovereenkomst de norm is. „Voor de werkende van de 21e eeuw moeten het arbeidsrecht en vaste arbeidscontract uit de vorige eeuw niet meer als norm gelden”, stellen zij. Uiteraard hebben mensen zekerheden nodig maar dat moet anders worden georganiseerd, aldus de vertegenwoordigers van bedrijven en de landbouw.

Verantwoordelijk minister Wouter Koolmees roept op „samen op te trekken” bij de ingrijpende hervorming van de arbeidsmarkt. „Meteen de loopgraven in duiken, dat brengt ons niet verder”, zei hij donderdag.

Jan Schreuders van de RMU herkent de zorgen die het CNV uitspreekt. „Als een werkgever eenzijdig en onbeperkt de arbeidsvoorwaarden mag gaan wijzigen, bijvoorbeeld de omvang van de arbeidsovereenkomst, dan creëer je een nieuwe vorm van flexwerk: de arbeidsovereenkomst is weliswaar voor onbepaalde tijd, maar de inhoud staat op losse schroeven staat. Je zou het bijna kunnen vergelijken met een min-max contract waarbij het maar afwachten is hoeveel werk er voor je beschikbaar is.”

Als deze ‘interne flexibiliteit’ onbeperkt mag worden toegepast, dan neemt de onzekerheid volgens Schreuders inderdaad voor nog grotere groepen werknemers toe. „Aan de andere kant moeten we zoeken naar maatregelen die werkgevers stimuleren sneller een vast contract te geven aan werknemers. En dan kun je er niet omheen om vast werk iets minder vast te maken. Dan staat de duurzame arbeidsrelatie wel voorop (een contract voor langere tijd), maar met misschien wat meer flexibiliteit om de contractinhoud tussentijds aan te passen. Ik zou dan wel pleiten voor een preventieve rechterlijke toets ten aanzien van de context en de argumentatie voor de gewenste wijziging van arbeidsvoorwaarden. Want zonder deze toets is een werknemer inderdaad vogelvrij, en daar is de RMU op tegen.”