CDA en VVD: Overheid, zit pelsdierhouders niet zo dwars

CDA-Kamerlid Geurts, beeld ANP, Bart Maat.

Het kabinet en lokale bestuurders moeten pelsdierhouders, die het in hun bedrijfsvoering al lastig genoeg hebben, niet onnodig dwars zitten.

Die boodschap gaf een deel van de Tweede Kamer, te weten VVD, CDA en SGP, woensdag af aan minister Schouten van LNV. Op tafel lag een wetsvoorstel waarin de bewindsvrouw voorstelt het lokale bestuur meer mogelijkheden te geven om op te treden tegen nertsenhouders.

In 2013 is het commercieel houden van pelsdieren voor hun vacht –meestal gaat het om nertsen– in Nederland verboden. Bestaande nertsenhouders kregen tien jaar de tijd om hun bedrijf te beëindigen, af te bouwen of om te bouwen. Uitbreiding van een nertsenhouderij is sinds 2013 verboden.

Nertsenhouders die toch uitbreidden, kunnen momenteel alleen via het strafrecht, meestal via boetes, worden aangepakt. Schouten stelt in haar wetsvoorstel voor daar het instrument van bestuursrechtelijke sancties aan toe te voegen. Op die manier kunnen lokale bestuurders nertsenhouders die onterecht hebben uitgebreid, gemakkelijker dwingen die uitbreiding ongedaan te maken, aldus de minister.

Overbodig

De coalitiepartijen VVD en CDA keerden zich woensdag, gesteund door de SGP, frontaal tegen het kabinetsplan. Volgens CDA-woordvoerder Geurts is het wetsvoorstel „totaal overbodig” en geeft het ook een verkeerd signaal af, alsof pelsdierhouders met geweld gedwongen moeten worden met hun bedrijf te stoppen. Het omgekeerde is waar, aldus Geurts. „De meeste pelsdierhouders willen graag stoppen, maar kunnen niet.”

Het CDA-Kamerlid wijt dit aan het niet goed functioneren van de subsidie- en omschakelregeling. Om pelsdierhouders te helpen hun bedrijfsvoering te stoppen of om te bouwen is door de overheid 28 miljoen euro vrijgemaakt. De huidige coalitie heeft daar nog eens 8 miljoen euro bijgedaan.

De subsidievoorwaarden zijn echter zo streng dat pelsdierhouders hier niet van kunnen profiteren. Van de honderdvijftig tot tweehonderd pelsdierhouders die Nederland telt, maken er op dit moment slechts enkele gebruik van de subsidieregeling, gaf Schouten woensdag toe.

Geurts diende daarom een motie in die het kabinet oproept de subsidieregeling en het zogeheten flankerende beleid te versoepelen en te verbeteren.

Het wetsvoorstel, waarover volgende week gestemd zal worden, gaat het overigens wel halen. Het heeft de steun van alle linkse partijen, van D66 en van de PVV.