Bouwers bezorgd maar hoopvol over stikstofplan

Nieuwbouwwijk in aanbouw. beeld iStock

Bouwbedrijven manen de overheid tot spoed om met concreet beleid te komen om de stikstofimpasse te doorbreken. Sommigen zien faillissementen aankomen. Dat scenario is nog niet acuut, al kan de situatie geen maanden meer blijven duren.

Het plan dat het kabinet vrijdag presenteerde, geeft weliswaar lucht, maar voor bouwprojecten dicht bij belangrijke natuurgebieden is nog geen oplossing, reageerde vrijdag de Aannemersfederatie Nederland,

„Sommige bedrijven zullen zo de Kerst niet halen”, meldde ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW. Voor projecten die al gestart hadden moeten worden, is namelijk al personeel ingepland en zijn materialen besteld.

Al waarderen ze de actie die het kabinet nu onderneemt, evenals brancheorganisatie Bouwend Nederland, nog te veel projecten liggen stil. Voor de projecten is nog een vergunning nodig. De organisaties missen drempelwaarden om projecten met „verwaarloosbare emissies” op gang te brengen. Die drempelwaarden komen echter pas in 2020. „De onzekerheid is lastig voor veel bouwbedrijven”, zegt een woordvoerder van Bouwend Nederland dinsdag.

Opdrogen

Van „acute” faillissementen hoort brancheorganisatie MKB-Nederland nog niet, zegt Frits de Groot, teammanager fysieke omgeving. „Wel droogt het aantal orders van veel bedrijven op omdat vergunningen voor projecten nog niet zijn verleend.” Zowel grote als kleine bedrijven zetten hun personeel in op andere projecten. „Grotere bedrijven hebben daarin aan de ene kant meer speling. Aan de andere kant hebben zij vaak bijvoorbeeld eigen tekenaars in dienst, voor wie nu minder werk is.”

Zorgwekkender vindt De Groot het echter dat een aantal mensen in de bouw overstapt naar andere sectoren en niet meer terugkeert. „Als straks de bouwprojecten weer op gang komen, wordt dat een groot probleem. Zeker met de krapte op de huidige arbeidsmarkt en de grote vraag naar nieuwe woningen kunnen we ons geen grote vertraging veroorloven.”

Toch is De Groot niet pessimistisch. „We hebben het idee dat het kabinet alles op alles zet om de bouwprojecten weer op gang te krijgen, binnen de juridische mogelijkheden die er zijn.”

Meer duidelijkheid is nodig, zegt ook Dirk Jan van den Brink, algemeen directeur van Bouwbedrijf Kreeft uit Ede. „Als het bij algemeenheden blijft, kan ik er niks mee.” Als de overheid binnen een maand niet met concrete maatregelen komt, is vertraging van sowieso nu al vier bouwopdrachten „een feit.”

In de eerste helft van 2020 zou Kreeft namelijk beginnen met de bouw met zo’n 140 woningen. „Voor één project heb ik goede hoop dat die doorgaat nu de berekeningsmethodiek voorlopig weer gehanteerd mag worden. Voor de andere weet ik niet of gemeente en provincie de juiste vergunningen gaan verlenen.”

Levertijd

Een vertraging van drie tot zes maanden zou Van den Brink ongeveer een derde van zijn omzet kunnen kosten, schat hij. „De planning van personeel en materialen is nu dus nog niet direct een probleem, maar kan niet al te lang wachten. Ik moet rekening houden met onderaannemers en levertijd op bouwmaterialen.”

Voor zijn eigen bedrijf is de ondernemer nog wel redelijk hoopvol gestemd. „Wij doen ook veel onderhoudswerk aan bestaande gebouwen en redden het met onze eigen mensen wel op lopende klussen, maar die omzet hebben we wel nodig en kunnen we niet te lang uitstellen. Bij bedrijven die een veel groter deel van de omzet uit nieuwbouw halen, zal het meer knellen. Al wil ik als ondernemer wel verder vooruit kunnen kijken dan een halfjaar.”