Bouw blij, landbouw teleurgesteld

Boerenprotest in oktober 2019. beeld ANP, Koen van Weel

De bouw is blij dat bepaalde regels rond de vergunningaanvragen voor stikstofuitstoot zijn versoepeld. Tegelijkertijd zijn veel infrastructuurprojecten nog altijd onzeker, schrijft brancheorganisatie Bouwend Nederland.

Het kabinet wil de uitstoot van stikstof bij bouw- of sloopwerkzaamheden niet meer laten meewegen bij het verlenen van vergunningen voor bouwprojecten bij natuurgebieden. Die uitstoot is namelijk maar tijdelijk, zo redeneert minister Schouten (LNV). De stikstof die vrijkomt door het gebruik van gebouwde autowegen of huizen blijft wel meetellen.

Volgens Bouwend Nederland worden projecten voor woningbouw uit een „vergunningenmoeras” getrokken. Maar voor vier grote infrastructuurprojecten die volgens het Rijk prioriteit verdienen, is nog niet voldoende ruimte gevonden.

De organisatie is verder blij met de toegezegde miljard euro om de bouw te vergroenen.

Landbouw

Landbouworganisatie LTO Nederland stelt vast dat er nog steeds geen oplossing is voor boeren die onder de oude stikstofwetgeving PAS konden volstaan met een zogeheten melding, in plaats van een vergunning, omdat hun activiteiten weinig uitstoot opleverden. LTO vreest dat zij te maken krijgen met handhavingsprocedures en dat banken moeilijk gaan doen over financieringen. Schouten heeft opnieuw toegezegd voor deze ondernemers een oplossing te zoeken.

LTO en varkenshoudersorganisatie POV willen ook dat het kabinet meer geld steekt innovatie in plaats van uitkoop van veehouderijen. Voor dat laatste heeft het kabinet 1,3 miljard euro gereserveerd. De landbouw lanceerde eerder een eigen plan om de stikstofuitstoot te verminderen, maar dat nam Schouten niet over.