Bonden weer naar rechter om ingreep Monuta

Vakbonden spannen een tweede kort geding aan tegen uitvaartonderneming Monuta vanwege de reorganisatie bij het Apeldoornse bedrijf. Vrijdag kregen ze van de rechter al grotendeels gelijk wat betreft hun eis dat Monuta meer informatie moet verstrekken over de ingreep. De tweede gang naar de rechtszaal is bedoeld om de in gang gezette reorganisatie helemaal stil te leggen.

In de ogen van FNV en CNV kan de manier waarop Monuta te werk gaat niet door de beugel. Bij het bedrijf werken ongeveer achthonderd mensen, onder wie 130 uitvaartverzorgers. Die laatsten zijn allemaal boventallig verklaard en kunnen opnieuw solliciteren op een soortgelijke functie, waarvoor slechts 56 mensen geschikt worden bevonden.

„Monuta doet op papier alsof de ‘nieuwe functie’ zodanig gewijzigd is dat een deel van de huidige uitvaartverzorgers niet geschikt zou zijn, terwijl dit niet het geval is. De functies zijn in essentie hetzelfde”, aldus de bonden, die ook bang zijn dat het bedrijf met meer van dit soort ingrepen gaat komen.

De rechter in Apeldoorn oordeelde vrijdag dat Monuta bepaalde stukken rond de reorganisatie, waaronder de adviesaanvraag aan de ondernemingsraad, ter informatie moet voorleggen aan de bonden. FNV en CNV willen die documenten gebruiken als bewijslast in hun tweede zaak, die volgende week dient.

Monuta liet weten de gevraagde stukken aan de bonden te overhandigen. De uitvaartonderneming benadrukte daarbij dat het bedrijf volgens de rechter geen verplichting heeft tot overleg met de bonden, maar dat de bonden wel de mogelijkheid moeten krijgen om hun leden goed te adviseren.