Boer sterker tegen supermarkt

Minister Carola Schouten (LNV). beeld ANP, Bart Maat

Minister Schouten (Landbouw) komt met een wetsvoorstel om boeren en tuinders toe te staan om gezamenlijk de eisen van supermarkten aan te vechten.

Dat meldt de bewindsvrouw maandag in een interview met Het Financieele Dagblad. „Hiermee versterken we de positie van boeren, zodat zij meer marktkracht krijgen.”

Boeren en tuinders mogen straks samen optrekken om de eisen van supermarkten voor bijvoorbeeld energiegebruik, milieuvriendelijkheid of dierenwelzijn in lopende contracten, zonder compensatie, aan te vechten. Het blijft echter verboden om onderlinge prijsafspraken te maken.

Inkooporganisaties en supermarktketens zouden agrariërs en tuinders financieel uitknijpen, schrijft de krant. Ze zouden dezelfde prijs ontvangen terwijl de afnemers hun eisen aan het product aanscherpen. Boeren en tuinders houden de laatste jaren nauwelijks nog iets over aan de verkoop van hun landbouwproducten, terwijl de prijzen voor zuivel, vlees, groenten en fruit wel gestegen zijn. Schouten: „De boer staat onderaan in die keten. We lopen hier tegen een grens aan.”

Verder stelt de minister een onafhankelijke geschillencommissie in voor conflicten tussen agrariërs en hun klanten. De arbiter, wiens uitspraak bindend zal zijn, zal toetsen of sprake is van oneerlijke handelspraktijken.

Omslag

Het verdienvermogen van de boer is wezenlijk voor een succesvolle omslag naar een kringlooplandbouw, stelt Schouten. Om zich aan te passen aan andere werkwijzen die nodig zijn om uitputting van de bodem te voorkomen en biodiversiteit te behouden, moet de boer de nodige investeringen kunnen opbrengen en terugverdienen. Wat daarvoor nodig is, gaat de Taskforce Verdienvermogen onderzoeken, die Schouten heeft ingesteld.