Boer Jasper: Probleem ligt bij de supermarkt

Boeren
Boer Jasper Meerkerk op zijn boerderij in Nieuw-Lekkerland.  beeld RD

Jasper Meerkerk (27) uit Nieuw-Lekkerland heeft een melkveehouderij en een zorgboerderij. Hij kiest er bewust voor om vandaag niet mee te doen met de boerenprotestactie. „Als boeren mogen we ook weleens wat meer naar onszelf kijken.”

Waarom kies je er bewust voor om niet mee te protesteren?

„Als boeren bereiken we veel meer als we zouden investeren in pr. Andere branches doen het wat dat betreft een stuk beter. Zo kweek je begrip. Wij als boeren hebben de afgelopen veertig jaar weinig laten zien. Weten burgers wel welke mooie producten we maken? Zo’n protestactie als vandaag gaat dat probleem echt niet oplossen. Daarmee genereer je alleen tijdelijk wat aandacht.”

boer jasper

Het document kan niet getoond worden, omdat het mogelijk is dat het cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn.
Sta alle cookies toe om het document te tonen en ververs dan de pagina.

Je bent christen. Speelt dat ook mee in je keuze om niet te demonstreren?

„In de eerste plaats zit het ook niet in mijn natuur om te demonstreren. Maar inderdaad, als christen heb ik wel een verantwoordelijkheid. Tijdens sommige acties draaide bijvoorbeeld een dj. Moet ik daar als christen bij willen zijn, vraag ik me dan af.”

Toch zijn er christelijke boeren die wel gaan demonstreren. Wat vind je daarvan?

„Ik vind dat iedere christen daarin zijn eigen afweging moet maken. Je zou het kunnen vergelijken met vaccineren. Sommigen kiezen ervoor om dat vanuit hun geloof wél te doen, anderen doen dat vanuit datzelfde geloof juist niet. Daar moet iedereen zijn persoonlijke keuze in maken.”

Protesteren zal jij dus niet snel doen, maar heb je wel begrip voor de inzet van de demonstratie?

„De overheid heeft zich niet als een betrouwbare partner opgesteld. Ik vind het niet eerlijk dat onze koeien de dupe worden van de veevoermaatregel, maar dat er in andere sectoren minder strenge eisen gelden. Veel boeren vinden dat de overheid de bouwsector, maar vooral de vliegsector, ontziet. Dat gevoel van onbegrip deel ik terdege.”

Wat zouden boeren dan moeten doen om dit aan de kaak te stellen?

„We moeten ons meer openstellen. Als we bijvoorbeeld allemaal een kwart procent van onze omzet zouden reserveren, dan kunnen we dat gezamenlijk steken in goede pr-campagne. Veel branches zijn zichtbaar op sociale media, dat moeten wij ook nastreven. Ook zouden we meer open dagen voor burgers moeten organiseren. Laat ze maar vooral zien hoe het er op een boerderij aan toegaat.”

Wat hoop je hiermee uiteindelijk bij de burger te bereiken?

„Wij als boeren hebben ons de laatste decennia te weinig laten zien. Dat moet veranderen. Maar bij de burgers moet ook wat veranderen. Zij moeten zich realiseren dat voor onze producten meer moet worden betaald. Ik wil best verduurzamen en mijn veestapel halveren, maar daar is wel geld voor nodig.”

Denk je dat de burger zomaar meer geld zal willen betalen voor jullie producten?

„We behoren met onze producten tot de top van de wereld. Voor een Audi betaal je ook meer dan voor een gewone auto. Burgers moeten zich daar alleen nog meer bewust van worden. Het probleem ligt eigenlijk in de supermarkt. De consument betaalt te weinig, maar wij als boeren schieten ook tekort. We doen nu te weinig om de herkomst van onze mooie producten te laten zien.”