Bij zonnepanelen kijken mensen naar het rendement

Alleen bij panelen die als roerend goed gelden, kan de volledige btw worden teruggevraagd. beeld RD , Anton Dommerholt

Een aantal jaren geleden wilden wij niet investeren in zonnepanelen. Inmiddels ligt ons dak er vol mee. Waarom zijn we omgegaan? En hoe zit het met de btw?

Hoewel ik de laatste jaren merk dat bij verbouwen de interesse voor duurzaamheid toeneemt, willen mensen toch liever een mooie keuken dan een duurzame. Duurzaamheid is bij bijna iedereen het sluitstuk van de begroting.

Als het over een keuken gaat, spreken mensen niet over terugverdientijd. Maar zodra het over duurzaamheid gaat heeft bijna iedereen het daar wel over. Het rendement is leidend.

Toen wij nog in ons vorige huis woonden, hadden we weinig zin om in zonnepanelen te investeren. We waren al een paar jaar aan het kijken naar een andere woning. Als de terugverdientermijn van zonnepanelen ongeveer zeven jaar is en je verhuist binnen drie jaar, dan heb je zo’n investering nog niet terugverdiend. En als je een taxateur vraagt of een woning met zonnepanelen meer opbrengt, is het antwoord meestal ontkennend. Dus ook ons was niets menselijks vreemd: wij keken sterk naar het rendement. En eigenlijk vonden we zonnepanelen ook niet mooi.

Na onze verhuizing hebben we wel zonnepanelen aangeschaft. Dat ging niet van een leien dakje, omdat onze woning onder beschermd dorpsgezicht valt. Het traject was hobbelig, er was veel discussie over de uitstraling met de welstandscommissie maar uiteindelijk is ons plan toch goedgekeurd. Hoewel we het vervelend vonden, begrijpen we de gemeente wel. Je ziet op steeds meer plaatsen een wildgroei van zonnepanelen op daken. De vraag is of dat bijdraagt aan een aantrekkelijke openbare ruimte.

Een mooie financiële bijkomstigheid is dat we de btw op zonnepanelen terug kunnen vragen. Een particulier kan gebruikmaken van de kleineondernemersregeling, hoewel hij geen ondernemer is. Maar doordat hij stroom levert aan zijn energiemaatschappij is er een zakelijk oogmerk. Daarom mag hij toch de btw van zijn investering bij de Belastingdienst terugvorderen. Omdat de productie relatief laag is, hoeft hij bovendien geen btw over de opgewekte stroom af te dragen.

Het is overigens niet bij alle soorten zonnepanelen mogelijk om de btw volledig terug te vragen. Het hangt ervan af of het roerende of onroerende zonnepanelen zijn. Traditionele panelen die op het dak worden geschroefd en die iemand bij een verhuizing weer kan losschroeven en meenemen, zijn roerende goederen. Van deze panelen kan de btw volledig worden teruggevraagd.

Bij nieuwbouwwoningen liggen zonnepanelen steeds vaker vast in het dak: dat geldt als onroerend. In zo’n situatie is de btw alleen aftrekbaar over het deel dat iemand zakelijk verbruikt. De fiscus gaat ervanuit dat een particulier een derde van de opgewekte energie zelf gebruikt en twee derde teruglevert aan het net. Daar komt nog bij dat de fiscus ingebouwde zonnepanelen voor een deel als dakbedekking beschouwt. Per saldo kan iemand slechts de helft van genoemde twee derde aan btw terugvragen.

Zulke regels zijn onwenselijk, leiden tot veel discussie en stimuleren duurzame keuzes beslist niet.

De auteur is Master of Financial Planning. Volgende keer schrijft hij in deze rubriek over gasloos wonen. Suggesties of vragen? financieel@refdag.nl