Beneden-Merwede: Schakel tussen Rotterdam en Europa

Havens in Nederland
Dordrecht heeft diverse havens met bijbehorende bedrijventerreinen aan de Beneden-Merwede. Foto: Tweede Merwedehaven.  beeld RD, Henk Visscher
3

De oevers van de Beneden-Merwede vormen tussen Sliedrecht en de splitsing van de rivier in Noord en Oude Maas een vrijwel aaneengesloten havengebied. Kenmerkend is de concentratie van scheepsbouwers en baggeraars.

De Merwede is de benedenloop van de Waal, de drukst bevaren rivier van Europa. De regio is een belangrijke schakel tussen het zeehavengebied van Rotterdam en het achterland. Terwijl Rotterdam zich concentreert op havenlogistiek en maritiem gerelateerde dienstverlening, richten de zogeheten Drechtsteden (Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht, Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht) zich op de sectoren binnenvaart, maakindustrie en ”deltatechnologie”. Dat meldt het samenwerkingsverband Deal Drecht Cities, in 2014 opgericht om bedrijven naar de regio te trekken. In 2017 werden er tien projecten afgerond.

Belangrijkste van de Drechtsteden is Dordrecht. Deze stad heeft naast een zeehaven –die sinds enkele jaren wordt geëxploiteerd door het Havenbedrijf Rotterdam– diverse rivierhavens. De grootste zijn de drie Merwedehavens. Het Merwedehavengebied omvat 150 hectare nat bedrijventerrein.

Tegenover de Dordtse Merwedehavens ligt de haven van Papendrecht. Die heeft vier bekkens met bijbehorende bedrijventerreinen: de Johannahaven, de Kooyhaven, de Ketelhaven en de Schaarhaven.

Een andere bekende havenstad langs de Beneden-Merwede is Sliedrecht. Deze gemeente staat vanouds bekend om zijn baggeraars en scheepswerven. De hoofdkantoren van grote concerns als Boskalis en IHC staan echter elders in de regio, voor deze twee respectievelijk in Papendrecht en in Kinderdijk.

zomerserie Havens in Nederland

Havens zijn onmisbaar voor de Nederlandse economie. Die van Rotterdam en Amsterdam horen bij de wereldtop. In deze serie aandacht voor wat minder bekende plekken waar schippers hun boten aanmeren.