Belgische en Nederlandse binnenvaarthavens naar één stroomsysteem

Verschillende Belgische en Nederlandse binnenvaarthavens gaan over op één uniform walstroomsysteem voor de binnenvaart en riviercruise. Walstroom is een voorziening die stilliggende schepen van stroom voorziet. Daardoor hoeven ze geen motor te laten draaien om de systemen aan boord aan de praat te houden en dat is beter voor het milieu.

Het voordeel van een uniform walstroomsysteem is het gebruikersgemak, en dat stimuleert het gebruik ervan. Uit naam van alle ‘walstroompartijen’ is Havenbedrijf Rotterdam een Europese aanbesteding gestart die moet leiden tot een leverancier voor deze dienstverlening.

De havens willen verder met het ontwikkelen van de havengebieden, zowel ter bevordering van de economie als de leefbaarheid en het milieu. Het moet dus duurzaam gebeuren. Het beperken van uitstoot van CO2, stikstofoxide en fijnstof staat hoog op de agenda. Er is daarom veel onderzoek gedaan naar de toepassing van walstroom voor verschillende schepen en locaties.

De havens die betrokken zijn bij het project zijn Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, North Sea Port Netherlands, Drechtsteden, Havenbedrijf Antwerpen en de Vlaamse Waterweg.