Akkoord over nieuwe cao voor schippersinternaten

Het schippersinternaat "Merwede" in Werkendam. beeld Anton Dommerholt

Vakbonden hebben met werkgeversvereniging Nevis overeenstemming bereikt over een nieuwe cao voor schippersinternaten. Dat meldde de RMU dinsdag.

De nieuwe cao is geldig tot 1 juli 2019. De lonen gaan in twee stappen met 3,65 procent omhoog. Daarnaast krijgen de werknemers op de internaten in november dit jaar een éénmalige uitkering van 1 procent en op 1 april 2019 een éénmalige uitkering van 0,75 procent.

Verder wordt de versobering van het derde WW-jaar gerepareerd. Jaarlijks wordt 1,5 procent van de loonsom aangewend voor loopbaanontwikkeling. Ook de in de vorige cao afgesproken versobering van het buitengewoon verlof wordt teruggedraaid.

De RMU zegt in een reactie uitermate tevreden te zijn en zal de afspraken met een positief advies voorleggen aan haar leden.