Adviseur: Gebrek aan kennis over pensioenakkoord gevaarlijk voor kleinbedrijf

Kees Swinkels, directeur pensioenadvisering. beeld Mercer

Het nieuwe pensioenakkoord treedt naar verwachting in 2022 in werking.Vooral werkgevers van kleine bedrijven (tot 49 werknemers) weten hier nog weinig van af.

Een op de drie zegt geen kennis te hebben van de inhoud van het akkoord. Bij werkgevers met meer dan vijftig man personeel is het beter gesteld: 92 procent geeft aan van het pensioenakkoord op de hoogte te zijn. Dit blijkt uit donderdag gepubliceerd onderzoek van adviesbureau Mercer onder 200 werkgevers in Nederland.

„We polderen al twaalf jaar in Nederland over de pensioenen”, zegt Kees Swinkels, directeur pensioenadvisering bij Mercer Nederland. „In juni is er door de overheid, werkgevers en vakorganisaties een akkoord gesloten. Sindsdien hebben we gemerkt dat onze klantenkring hier weinig van afweet, terwijl het pensioenakkoord ingrijpende gevolgen kan hebben. Toen hebben we besloten om hier een speerpunt van te maken. In het verleden is gebleken dat het te laat doorvoeren van fiscale wijzigingen zowel werkgevers als werknemers problemen heeft opgeleverd.”

Pensioenpremie

Daarbij vraagt Swinkels zich af in hoeverre bedrijven, die stellen op de hoogte te zijn van het pensioenakkoord, dit ook daadwerkelijk zijn. „In gesprekken krijg ik de indruk dat bedrijven zich er niet uitvoerig in hebben verdiept. Ze halen de kennis die ze hebben vooral uit de media. Die kennis blijft vaak beperkt tot het verhogen van de AOW-leeftijd.”

Een belangrijke verandering is de pensioenpremie. In het nieuwe pensioenakkoord wordt de premieafdracht voor iedere werknemer, ongeacht leeftijd, gelijkgetrokken. Tot nu toe was dit gestaffeld. Omdat oudere werknemers in de nieuwe situatie minder premie hoeven in te leggen, kan er een tekort ontstaan in hun opgebouwde pensioen. Swinkels verwacht dat de impact hiervan groot zal zijn.

„Vier op de tien werkgevers zijn van plan om het oudere personeel hiervoor te compenseren, blijkt uit het onderzoek”, zegt Swinkels. „Maar het is mogelijk dat werkgevers door de overheid verplicht gaan worden om dit te doen.” Hij verwacht dat vooral kleinere werkgevers in dat geval in de financiële problemen kunnen komen.

Interpretatie

Voor deze kleine bedrijven heeft Swinkels een advies. „Het is belangrijk dat alle belanghebbenden het pensioenakkoord op dezelfde manier interpreteren. Het is namelijk goed mogelijk dat de werkgever het akkoord anders opvat dan de werknemers.”

Daarnaast zouden bedrijven zicht bewust moeten zijn van de impact van het akkoord, vindt Swinkels. „Dan kunnen tijdig de juiste, overwogen keuzes worden gemaakt.”