ACM werkt aan gelijk speelveld regionaal spoor

Bij regionale aanbestedingen op het spoor bestaat het gevaar dat vervoersbedrijven verlieslatende biedingen doen. Als ze al een machtspositie hebben proberen ze op die manier een concurrent uit te sluiten. Daarvoor waarschuwt de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Op verzoek van staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) bracht de ACM de risico’s op een verstoring van het gelijke speelveld bij regionale aanbestedingen in kaart. Ook wanneer reizigersdata niet voor alle vervoerders toegankelijk zijn, leidt dat tot een ongelijk speelveld. Die informatie is nodig om te berekenen welke capaciteit nodig is om reizigers te vervoeren en de verwachte opbrengsten te berekenen.

"De huidige beheersmaatregelen zijn grotendeels toereikend om de risico’s te ondervangen. Op een paar punten zien we mogelijkheden om de maatregelen aan te scherpen of aan te vullen’’, aldus bestuurslid Henk Don.

Als de Nederlandse Spoorwegen een bieding op een regionale concessie doen, zou de Nederlandse staat, als enige aandeelhouder, altijd moeten toetsen of het verwachte rendement hoog genoeg is. Dat gebeurt nu alleen als de investeringen hoger zijn dan 100 miljoen euro.