Aantal bedrijven achter kledingconvenant stagneert

Het aantal Nederlandse textielbedrijven dat zich schaart achter afspraken over verantwoorde kledingproductie, stagneert. Bedrijven die het Convenant Duurzame Kleding en Textiel steunen, hadden vorig jaar naar schatting een marktaandeel tussen 40 en 45 procent. Dat is lager dan een jaar daarvoor. Het aantal bedrijven bleef rond de 57 staan.

Volgens voorzitter Pierre Hupperts van het convenant is het lastig om meer bedrijven mee te krijgen vooral omdat internationale merken zoals H&M en Zara zich niet willen aansluiten bij nationale initiatieven.

Dit jaar wordt het zelfs lastig om het huidige marktaandeel te behouden, aldus de voorzitter. „De tweede helft van het jaar wordt erg zwaar. Dan krijgen we te maken met opzeggingen van bedrijven die omvallen.” Volgens Hupperts worden ondernemingen die kleding en schoenen produceren extra hard geraakt door de crisis.

De aangesloten bedrijven hebben vorig jaar wel hun plannen voor duurzame veranderingen beter toegelicht. In 2019 voldeden de plannen van 36 ondernemingen volledig aan de eisen van het convenant. Een jaar daarvoor waren de plannen van slechts 8 bedrijven goed genoeg.

Een concreet voorbeeld uit de plannen is dat bedrijven opener zijn over waar ze hun kleding en schoenen maken. Zo brachten de ondernemingen vorig jaar ruim duizend meer productielocaties in beeld. Daarmee zijn voor de 57 bedrijven ruim 5800 productielocaties bekend.