VN-expert klaagt over gebrek aan info over seksuele minderheden

VN-expert Victor Madrigal-Borloz. beeld Verenigde Naties

Omdat veel landen verkeerd omgaan met informatie over homo’s en andere seksuele minderheden, bestaat er nog steeds veel discriminatie.

Dat schrijft Victor Madrigal-Borloz, de VN-deskundige op het gebied van seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Over twee weken rapporteert hij hierover aan de Mensenrechtenraad.

Woensdag kondigde Madrigal al aan dat hij de noodklok gaat luiden over de „gesel” die veel landen nog leggen over seksuele minderheden. Volgens de VN-expert is in veel landen namelijk helemaal geen informatie over de leefomstandigheden van homo’s en andere kwetsbare groepen. En waar die informatie wel is, wordt die „misbruikt” om mensen „te controleren, pesten, in de val te lokken of te arresteren.”

Omdat er geen openbare informatie bestaat, is het ook moeilijk beleid te maken voor deze minderheden, stelt Madrigal. „In de meeste situaties besturen beleidsmakers in het donker, slechts koersend op hun persoonlijke vooroordelen en partijdigheid.”

Madrigal is een onafhankelijke VN-deskundige die opdracht heeft te rapporteren hoe het in de wereld staat met de uitgangspunten van de Verenigde Naties. Zijn conclusies weerspiegelen zijn persoonlijke oordeel.