Verenigde Arabische Emiraten spelen sleutelrol in vrede

Ondanks de Palestijnse kritiek op de Verenigde Arabische Emiraten vanwege het vredesakkoord met Israël, kan juist deze oliestaat een sleutelrol spelen voor de Palestijnse zaak.

Na de Zesdaagse Oorlog in 1967 kwamen de lidstaten van de Arabische Liga bij elkaar in de Sudanese hoofdstad Khartoem. De Arabische legers waren in deze oorlog verpletterend verslagen door de jonge staat Israël en dit trauma zou de daaropvolgende decennia voortleven.

In Khartoem formuleerden de Arabische landen de drie zogeheten nee’s die beroemd zouden worden. Nee tegen onderhandelen met Israël, nee tegen erkenning van Israël en nee tegen vrede met de Joodse staat.

Vertegenwoordigers van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) ontbraken echter in Khartoem omdat de VAE pas in 1971 het licht zouden zien. De heersers in Dubai en Abu Dhabi werden dus niet belast met de erfenis van de drie nee’s, wat hen meer bewegingsvrijheid gaf.

Met het Abrahamakkoord tussen de VAE en Israël dat afgelopen 13 augustus wereldkundig werd gemaakt, werd het mantra doorbroken dat Israël in ruil voor vrede altijd land moest afstaan. In 2002 had de toenmalige Saudische kroonprins Abdullah de voorwaarden geformuleerd voor normalisering met Israël. Na de oprichting van een onafhankelijke Palestijnse staat met Oost-Jeruzalem als hoofdstad zouden de Arabische landen bereid zijn om Israël te erkennen. De keerzijde van de medaille was echter dat de Arabische landen op deze wijze feitelijk gijzelaars werden van de Palestijnse autoriteit. De Palestijnse president had immers de sleutel in handen voor vrede met Israël.

„Waar er twee vechten hebben er ook twee schuld”, stelt een oude Nederlandse wijsheid en dat zal waarschijnlijk ook opgaan voor het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Zowel in het Westen als het Midden-Oosten verleende iedereen verplicht lippendienst aan het gekoesterde ideaal van de tweestatenoplossing, alhoewel niemand er nog echt in geloofde. De VAE hadden de moed om het taboe te doorbreken dat allereerst de Palestijnse kwestie moet worden opgelost voordat er kon worden onderhandeld met Israël. De VAE werden verweten door het akkoord de Palestijnse zaak te verraden, maar de toekomst zou weleens het tegendeel kunnen bewijzen.

In Israël was de vreugde groot over het akkoord met de VAE en premier Netanyahu zal er alles aan doen om prins Mohammed bin Zayed van de VAE tegemoet te komen. In de hoop dat de VAE een scharnierfunctie kunnen vervullen bij normalisatie met andere Arabische landen. Wat betekent dat de Palestijnen in Mohammed bin Zayed een nieuwe beschermheer hebben gevonden, en met hem Mohammed Dahlan.

Dahlan vervulde ooit topfuncties binnen de Palestijnse Autoriteit en werd zelfs getipt als een mogelijke opvolger van president Abbas. Ergens in 2010 werden er rapporten gelekt naar de Arabische media over de corruptie van Abbas en diens zonen die een vermogen bij elkaar zouden hebben gescharreld van ruim 400 miljoen dollar. Abbas vermoedde dat Dahlan hier achterzat en verbande hem.

Hij vestigde zich in de VAE en werd adviseur van prins Mohammed bin Zayed. Met het Abrahamakkoord kwam Dahlan plotseling weer in het vizier. Als de favoriet van de Golfstaten om de Palestijnse president op te volgen.

AFP_1WV8L8Eerste vlucht van Israël naar Emiraten