Trump niet van plan Gelijkheidswet te tekenen

De Amerikaanse president Trump keerde vrijdag terug in Washington, na een bezoek aan New York. Trump liet eerder op de dag weten de voor christenen nadelige gelijkheidswet niet te ondertekenen, mocht die door het Congres worden goedgekeurd. beeld EPA, Jim Lo Scalzo

President Trump is pertinent niet van plan zijn handtekening te zetten onder de Gelijkheidswet die momenteel in het Congres wordt behandeld. Hij vindt dat het wetsvoorstel „barstensvol gifpillen” zit.

Het Huis van Afgevaardigden heeft vrijdag de Gelijkheidswet goedgekeurd. Vooral christenen zijn daarover verontrust omdat deze wet hun rechten ernstig aantast. De wet is bedoeld om de weg vrij te maken voor volledige emancipatie en acceptatie van homoseksuelen en transgenders. Dat raakt ook de kerken.

Een woordvoerder van de president stelt hen echter gerust. Hij zegt dat Trump voorstander is van gelijke behandeling van iedereen. „Daar hoeft niemand aan te twijfelen. Maar deze wet ondermijnt de rechten van ouders en de grondwettelijke vrijheden van godsdienst en geweten.” Klip en klaar zegt Trump de wet niet te zullen ondertekenen, gesteld dat die door beide kamers van het Congres wordt goedgekeurd.

Het is op dit moment niet waarschijnlijk dat de wet het in het Congres haalt. Het Huis van Afgevaardigden heeft nu de wet goedgekeurd. Daar hebben de Democraten de meerderheid. Het is echter lang niet zeker dat de Senaat zijn goedkeuring geeft aan het wetsvoorstel. Daar hebben de Republikeinen het voor het zeggen, zij het dat hun meerderheid beperkt is. Wanneer drie Republikeinse senatoren er wel mee instemmen, dan is de wet ook daar aangenomen. Het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat dit gebeurt, maar er blijft enige onzekerheid omdat verschillende Republikeinse senatoren zich nog niet over de wet hebben uitgesproken.

Als die van kracht wordt, moeten niet alleen bedrijven en organisaties homoseksuelen en transgenders zonder enig voorbehoud accepteren, ook kerkelijke instellingen zijn er dan aan gebonden. Te denken valt aan toiletvoorzieningen in kerken, aan werknemers in kerkelijke welzijnsvoorzieningen, en aan kosters, organisten en administratieve medewerkers.

Sarah Kramer van de ”Alliance Defending Freedom” constateert dat de Gelijkheidswet aan christenen een ultimatum stelt: „Of je geeft je principes op, of je krijgt te maken met justitie.”