Trump: baas van een verdeeld land

Jaarwisseling
beeld AFP
2

Misschien is het wel de lastigste vraag van de actuele Amerikaanse politiek: wie is president Donald Trump nu echt? De man is eigenlijk niet in een hokje te vangen. En bijna elke dag is er weer wel een verrassing, via decreten, door zijn uitspraken en vooral via Twitter. Trump verbaast mensen en verbijstert soms.

Talloze waarnemers hadden niet verwacht dat hij werd gekozen. De politiek onervaren zakenman van buiten Washington zou het moeten afleggen tegen zijn rivaal, Hillary Clinton, een vrouw met veel politieke ervaring die alle krochten van Washington kent.

Aan het begin van 2017 wisten we dat zij het onderspit had moeten delven. Misschien juist door Hillary won Donald. De afkeer van Clinton was enorm, vanwege haar financiële malversaties in een wat verder verleden, haar gerommel met e-mails en vooral haar uiterst progressieve agenda.

In zijn inaugurele rede beloofde Trump Amerika weer op de kaart te zetten: „Make America great again.” In economische zin lijkt hem dat te lukken. De Amerikaanse economie groeit. Ondernemers zijn hem dankbaar.

Conservatieve Amerikanen zijn ook hoopvol als het gaat om herstel van oude, Bijbelse waarden. Trump beloofde de ruime abortuspraktijk in te perken. Hij draaide de subsidiekraan dicht voor een programma voor geboortebeperking in het buitenland. Maar zijn belofte dat abortusorganisaties het nieuwe beleid in hun portemonnee gaan merken, houdt geen stand. En het plan om de emancipatie van transgenders in het leger een halt toe te roepen, liep stuk bij de rechter. Wel zijn Bijbelgetrouwe christenen dankbaar dat Neil Gorsuch is benoemd als opperrechter. Op ethische punten verdedigt hij een conservatief standpunt.

Twee van de drie grote verkiezingsbeloften kon Trump echter niet waarmaken: de ontmanteling van Obamacare en de inperking van immigratie. De bouw van een muur tussen Amerika en Mexico is nog niet aanbesteed. Wel keurde de rechter uiteindelijk het inreisverbod voor reizigers uit een zevental moslimlanden goed. De derde verkiezingsbelofte, nieuwe belastingwetgeving, lijkt ingelost te kunnen worden. Na veel discussie is daarvoor een meerderheid in het Congres. Wat Trump vooral hindert is de ruis rond de Russische connectie. Die geeft hem veel kopzorgen. Dat zal zo blijven zolang niet vaststaat wat er echt is gebeurd.

Voorlopig maakt Amerika geen grootse, maar vooral een verdeelde indruk. Behalve de bekende tegenstellingen tussen arm en rijk en blank en niet-blank is er ook de tegenstelling voor of tegen Trump. Dat betekent dat hij nog veel te doen heeft om waar te maken wat hij heeft beloofd: een groots Amerika.

Jaarwisseling