Tijger maakt opvallende comeback

Tijger in een afgelegen regio van West-Thailand. In Zuidoost-Azië gaat het door stroperij slecht met de roofdieren. beeld AFP

In Bhutan, China, India, Nepal en Rusland maakt de tijger een opmerkelijke comeback. Het Wereld Natuur Fonds spreekt van een succesverhaal, maar waarschuwt voor de stroperij in andere delen van Azië.

In november 2010 beloofden de dertien landen waar tijgers voorkomen dat ze het aantal wilde exemplaren zouden verdubbelen. Het ambitieuze programma, dat de naam TX2 meekreeg, blijkt tien jaar later vruchten af te werpen.

Vooral in India is het een klinkend succes: tussen 2006 en 2018 is de populatie meer dan verdubbeld. In Nepal is de tijgerpopulatie bijna verdubbeld sinds 2009, met in het Bardia National Park zelfs een vervijfvoudiging tot meer dan tachtig exemplaren in 2018. In de meeste noordelijke regio’s van hun leefgebied, in China en Oost-Rusland, neemt het aantal tijgers toe en verspreiden ze zich naar nieuwe gebieden.