Stemmen is altijd kiezen uit twee kwaden

Verkiezingen VS 2020
De Amerikaanse president Trump poseert met evangelicale aanbiddingsleiders die hij had gevraagd om op 6 december 2019 in de Oval Office voor hem te bidden. beeld White House, Tia Dufour
3

Stemmen op Trump is geen lakmoesproef of je oprecht christen bent. Daarvan zijn de voorgangers Tim Keller uit New York ...