Stappen tegen Parijs over klimaatverandering

Greenpeace, Oxfam en enkele andere organisaties spannen een rechtszaak aan tegen de Franse regering, omdat ze vinden dat Parijs te weinig maatregelen neemt tegen de klimaatverandering. De organisaties willen de regering via de rechter dwingen werk te gaan maken van een energieplan dat Parijs zelf heeft opgesteld. Ook vinden ze dat de regering uitvoering moet geven aan het klimaatakkoord van Parijs uit 2015.

In 2015 zegden 195 landen toe hun best doen om de uitstoot van broeikasgassen en schadelijke stoffen te verminderen. Volgens de organisaties die de juridische stappen tegen de Franse regering nemen, komt Parijs die toezeggingen niet na. Ruim 2 miljoen mensen hebben een onlinepetitie getekend om duidelijk te maken dat ze achter de rechtszaak staan.

De Franse minister van Milieu François de Rugy ontkent dat de regering onvoldoende vaart zet achter de aanpak van de klimaatverandering. Hij zei dat de uitstoot van broeikasgassen niet minder wordt door de aangekondigde juridische stappen.

Eerder zijn in Nederland met succes rechtszaken tegen de Staat aangespannen omdat die te weinig actie tegen de klimaatverandering zou ondernemen.