RD-actie Moldavië; onze doelen

Eenzame en verpauperde ouden van dagen, ouderloze kinderen, hun zorgende opa’s en oma’s en arme gezinnen. Ziehier de groepen die we met onze RD-actie voor Moldavië willen ondersteunen. We doen dat met behulp van de Nederlandse christelijke organisaties Dorcas en Hulp Oost Europa (HOE). Op hun beurt werken zij in Moldavië nauw samen met de baptistengemeenten.

Waaruit bestaan zoal de initiatieven? Via Hulp Oost Europa helpen we plaatselijke kerken bij de huur, aankoop of bouw van ruimte bij de kerken om er kinderen en ouderen dagelijks te ontvangen. Daarvoor zijn zes gemeenten geselecteerd in de dorpen Antonesti, Stefan Voda, Cioburciu, Ciorescu, Obreja Veche en Soldanesti (zie kaart). Voor niet-christelijke kinderen uit de dorpen is daar naschoolse opvang. Om huiswerk te maken, een Bijbelverhaal te horen, christelijke liederen aan te leren en een warme maaltijd te nuttigen. Ook worden ze hier geestelijk en maatschappelijk weerbaar gemaakt door met hen de Bijbelse visie op het gezin te delen, op de ouder-kindrelatie, op seksualiteit, op vriendschappen en (eerlijke) omgang met geld.

Eenzame en verarmde ouden van dagen worden hier wekelijks naartoe gebracht voor onderlinge ontmoeting, voor Bijbels onderricht, een maaltijd en om er te knutselen of te haken. Verder trekken gemeenteleden erop uit om ouderen thuis te bezoeken, hen voedselpakketten en brandhout te overhandigen, of medicijnen te regelen.

Dorcas doet soortgelijke activiteiten in Balti, Singerei en Rezina. Daarnaast bij Dorcas veel nadruk op het opzetten van een sociaal vangnet rond eenzame bejaarden (inzet van familie, buren schooljeugd). Verder worden arme gezinnen materieel ondersteund en aan werk geholpen door vaders en zoons een vakopleiding aan te bieden. Zowel ouderen (inclusief zorgende opa’s en oma’s) als gezinnen worden op weg geholpen om een moestuin aan te leggen, of een kleine veestapel te onderhouden: met de inkomsten daaruit kunnen ze de ergste armoede te boven komen.

Ook bij Dorcas nemen plaatselijke baptistengemeenten bij al deze activiteiten het initiatief en spelen ze een belangrijke coördinerende rol.

Het streefbedrag van de actie is minimaal vijf ton; daarmee krijgt de realisering van genoemde projectonderdelen een stevige steun in de rug.

Meer informatie over de projecten van HOE en Dorcas.

2019-11-02-BUI14-spread_Moldavie-5-FC_webKrachtig christelijk getuigenis in Moldavië

2019-11-02-BUI14-bedman-2-FC_webBinnen voelt het aan als buiten: rond het vriespunt

2019-11-02-VP01-vp-plaat-Moldavie-5-FC_webRD-actie van start voor armen in Moldavië