Paasgroet vanuit buitenlandse kerken

Kerk en corona
Maar één persoon woonde vrijdag in Nairobi, Kenia de uitzending van de Goede Vrijdag-dienst bij. beeld AFP, Yasuyoshi Chiba

Wat hebben kerken in het buitenland christenen in Nederland te zeggen? Drie kerken uit Italië, China en Burkina Faso brengen een paasgroet.

Groet uit Italië

Meer dan 140.000 gevallen van corona; zeker 18.000 doden (stand vrijdagavond)

„De uitdaging van deze tijd is om nu te leven; in het besef dat God tot ons spreekt en de Geest ons roept om de tekenen van de tijd te verstaan. We zullen overeenkomstig het Evangelie moeten reageren. Dat betekent dat we niet ons oude leven weer zullen oppakken, maar dat we in staat zijn om hoop te verspreiden en de veelkleurige genade van God zullen uitdragen. De vreugde in de boodschap van Pasen, ”Christus is opgestaan”, bevrijdt ons van onze verlamming. Die helpt ons de eerste –zij het voorzichtige en aarzelende– stappen te zetten naar een nieuw leven, in de erkenning van de verrezen Christus. Om dit overal mogelijk te maken, zelfs in deze dagen, hebben we een engel nodig die ons moed en vreugde kan geven in het geloof, zodat we kunnen zingen: Christus is opgestaan, halleluja!”

Groet uit China

Bijna 83.000 gevallen van corona; 3336 doden

„Als wij dit jaar Goede Vrijdag en Pasen gedenken te midden van een wereldwijde pandemie, zijn niet alleen wij, maar is iedereen in de gehele wereld diep beproefd. Ikzelf werd geïnfecteerd tijdens het hoogtepunt van de uitbraak in Wuhan. Mijn eerste gedachte was dat dit Gods oordeel was over de kerk en de wereld vandaag de dag. Maar ik ben ervan overtuigd dat dit niet het laatste oordeel is, maar de waarschuwing vóór het oordeel. Naar onze verdorven natuur hebben wij een zwaarder oordeel verdiend dan dit. Maar nee, de liefdevolle God waarschuwt ons slechts, Hij verwoest ons niet. Daarom zie ik in dit oordeel de liefde van God, dat Hij met ons niet doet naar wat wij hebben verdiend. Wat een reden tot dankbaarheid en wat een liefde van Hem!

Goede Vrijdag en Pasen bepalen ons bij het sterven en de opstanding van Christus. Heel deze wereld moet dit goede nieuws horen. Iedereen van ons moet ernstig overwegen of hij werkelijk met Christus gestorven is en dat hij dat persoonlijk heeft mogen ondervinden door de prediking van het ware Evangelie. Als Christus’ meest nederige knecht breng ik deze boodschap van heil en verlossing in deze miljoenenstad.”

Groet uit Burkina Faso Zo’n 440 gevallen van corona; 24 doden

„Officieel is het in Burkina Faso verboden met vijftig of meer mensen samen te komen. Er geldt bovendien een avondklok tussen 19.00 en 05.00 uur ’s ochtends. Persoonlijk denk ik dat er meer maatregelen nodig zijn om bewustwording te creëren, zeker bij het grote deel van onze bevolking dat analfabeet is.

Dit virus zorgt voor bijzonder veel vragen. Vanuit een christelijk perspectief is er de vraag waarom deze crisis ons overkomt. Waar is God? Als predikant geloof ik echter niet dat deze crisis van God komt als straf voor onze zonden, zoals sommige predikanten zeggen. Ik geloof wel dat onze hemelse Vader deze tragedie zal gebruiken voor Zijn glorie. Denk aan de geschiedenis van de blinde man uit Johannes 9. De mensen willen weten of hij, of zijn ouders, hebben gezondigd. Het antwoord van Jezus is: geen van beiden. Maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden.

Ik wens u allen een goed paasfeest. Moge God jullie leven brengen door Zijn opstanding.”