Noord-Korea laat Canadese voorganger gaan

Hyeon Soo Lim, die in 2015 in Noord-Korea werd veroordeeld, kwam vanwege ziekte op borgtocht vrij, heette het. beeld AFP

Noord-Korea heeft een in Zuid-Korea geboren Canadese predikant vrijgelaten die eerder tot levenslange dwangarbeid was veroordeeld. Zijn vrijlating was op humanitaire gronden, aldus het staatspersbureau KCNA.

Hyeon Soo Lim, die in 2015 werd veroordeeld, kwam vanwege ziekte op borgtocht vrij, heette het. De man werkt voor een presbyteriaanse gemeente in Toronto (Ontario). Hij kreeg de straf omdat hij volgens de autoriteiten had geprobeerd het regiem in Noord-Korea omver te werpen.

Hyeon_Soo_Lim16Dwangarbeid voor Canadese dominee in Noord-Korea

Eerder dit jaar liet Noord-Korea ook al een zieke gevangene gaan. De student Otto Warmbier (22) stierf kort nadat hij terug was in de VS. Volgens zijn familie bezweek hij aan hersenletsel opgelopen tijdens zijn gevangenschap. Pyongyang hield echter vol dat Warmbier aan botulisme leed en dat het de student om humanitaire redenen had vrijgelaten.