Nieuwe onderwijsminister VS ouderwets gereformeerd

Witte Huis
beeld AFP

Met de benoeming van Betsy DeVos (58) tot minister van Onderwijs heeft Donald Trump een bewindsvrouw binnen­gehaald die, vertaald naar Nederlandse termen, getypeerd zou kunnen worden als „ouderwets gereformeerd.” Abraham Kuyper was volgens haar „een magistraal man.”

Noem in de Amerikaanse stad Grand Rapids de naam van DeVos, en iedereen weet om wie het gaat. Samen met de eveneens van Nederlandse oorsprong familie VanAndel zijn ze de financiers van veel projecten op het gebied van welzijn, cultuur en onderwijs, met als paradepaardje de campus van Calvin College, waar een Van­Andel Hall en een DeVos Mediacentre duidelijk maken dat beide miljonairsfamilies ruimhartig in de buidel hebben getast.

Door haar huwelijk met Dick DeVos is Betsy Prince lid geworden van dit vermaarde geslacht, al was haar vader Edgar Prince ook bepaald niet onbemiddeld. Oorspronkelijk eenvoudig houder van een benzinepomp in de plaats Holland, werd hij een vermogend industrieel door zich toe te leggen op de fabricage van auto-onder­delen. Met name de vinding dat het lampje boven het spiegeltje in de zonneklep van de auto direct aangaat als de klep wordt neergeklapt, heeft vader Prince rijk gemaakt.

De sfeer waarin Betsy DeVos opgroeide en die ook daarna haar leven bepaalde, is vanwege de voorvaderlijke wortels gestempeld door Hollandse ondernemerszin. Haar man Dick is een van de eigenaren van Amway, een bedrijf dat tal van producten op de markt brengt op het gebied van voeding, geneesmiddelen en luxe huishoudelijke artikelen. Daarnaast heeft het echtpaar een investeringsmaatschappij die onder meer geld steekt in projecten voor windenergie.

Kerkelijk gezien is het geslacht DeVos sterk beïnvloed door het neogereformeerde denken van Abraham Kuyper. De familie behoort tot de Christian Reformed Church, een zusterkerk van de Gereformeerde Kerken in ons land. Maar het geslacht DeVos is wel van de oude stempel. Van Schriftkritiek moet ze niets hebben. Bij een bezoek aan een dienst van een gereformeerde kerk in Nederland was Betsy DeVos totaal ondersteboven vanwege „de vage boodschap.” Ze is overtuigd aanhanger van het scheppingsverhaal en om die reden stellen Dick en Betsy DeVos regelmatig geld beschikbaar voor de verbreiding van het creationisme. Daarnaast financieren ze projecten die het conservatief christelijk gedachtegoed bevorderen, waaronder de in Nederland bekende Burke Stichting.

Betsy DeVos is binnen de Republikeinse Partij een voor­aanstaand politica die vooral door tegenstanders gevreesd wordt. Haar bijnaam luidt: ”politieke pitbull”. Tweemaal was ze voorzitter van de Republikeinse Partij in de staat Michigan. Haar benoeming tot minister wordt gezien als het gevolg van haar vriendschap met vicepresident Mike Pence.

In de Amerikaanse onderwijs­wereld staat DeVos bekend als pleitbezorgster van de vrije schoolkeuze. Haar ideaal is dat ouders een krediet krijgen waarmee ze zelf de schoolkeuze kunnen bepalen. De filantropische stichting van het echtpaar steekt miljoenen in de sponsoring van kinderen uit arme gezinnen.