Mohler: Trump is meest principiële pro-lifepresident

Verkiezingen VS 2020
„Donald Trump is de meest principiële pro-lifepresident uit de moderne geschiedenis”, zegt de Amerikaanse evangelicale opinieleider Albert Mohler. Hij stemde in 2016 niet op Trump, maar doet dat dit jaar wel. beeld AFP, Olivier Douliery

„Als ik een buurman moest kiezen, zou ik op Joe Biden stemmen. Maar nu het gaat om een president, kies ik Donald Trump.”

Dat zegt de Amerikaanse evangelicale opinieleider Albert Mohler. Vanaf zijn jeugd is Mohler, rector van het baptistenseminarie in Louisville, overtuigd Republikein geweest. Toch wilde hij in 2016 niet op Trump stemmen. „Hij beloofde wel mooie dingen, maar ik kon niet geloven dat hij die waar zou maken”, zei hij afgelopen maandag in een radiotoespraak.

Daarnaast vond Mohler het hypocriet om Trump wel te steunen, die door zijn omgang met vrouwen en met de huwelijksbeloften een beladen naam had, terwijl hij in de nasleep van de Lewinsky-affaire had gepleit voor het aftreden van Clinton, omdat die overspel had gepleegd. „Ik ging toen zelfs zo ver om te zeggen dat wanneer ik op Donald Trump zou stemmen, ik me tegenover Bill Clinton zou moeten verontschuldigen.”

Scherptediepte 4

Het document kan niet getoond worden, omdat het mogelijk is dat het cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn.
Sta alle cookies toe om het document te tonen en ververs dan de pagina.

Inmiddels is Mohler van gedachten veranderd. In april van dit jaar maakte hij bekend dit jaar wel op Trump te stemmen. Dat heeft hij vorige week ook al gedaan „zonder excuses aan Clinton te maken.”

De ommezwaai van Mohler komt omdat Trump is nagekomen wat hij in 2016 beloofde. De baptist, die kandidaat staat om voorzitter te worden van de conventie van Zuidelijke Baptisten, erkent zich te hebben vergist. „Donald Trump is de meest principiële pro-lifepresident uit de moderne geschiedenis.”

Mohler heeft begrip voor mensen die moeite hebben met het optreden en het karakter van Trump. „De president schept op over zijn ondeugden en huwelijksontrouw. Hij lijkt te handelen uit narcistische drijfveren. Trump zaait verdeeldheid, is arrogant, venijnig en soms zelfs wreed in de omgang met mensen.”

Wegduiken

Daartegenover is de Democraat Joe Biden volgens de rector een rustiger en evenwichtiger iemand die plichtsgetrouw zijn taken uitvoert. Maar mensen moeten zich niet vergissen, zegt Mohler. Biden is nogal „gemakkelijk” met zijn principes. „Hij lijkt herhaaldelijk moeite te hebben met het vertellen van de waarheid en hij heeft zich uitgeleverd aan de linkse vleugel van zijn eigen partij terwijl hij beweert een gematigde te zijn.”

Illustratief is volgens Mohler dat Biden zegt persoonlijk tegen abortus te zijn, maar niet de moed heeft om zich te keren tegen de pro-abortusbeweging. „Dat is kleinzielig wegduiken.” Het gevolg is dat er binnen de Democratische partij nagenoeg niemand meer te vinden is die abortus het doden van een mensenleven noemt en dit afwijst als een moreel kwaad.

Mohler weet dat abortus niet het enige grote politieke vraagstuk is, maar „geen enkel ander is zo fundamenteel als de heiligheid van het menselijk leven.” Daarom stemt hij op Trump.

Bovendien waarschuwt Mohler dat Biden op het gebied van godsdienstvrijheid en lhbti-rechten een lijn voorstaat die dwars tegen de Bijbel ingaat. „Biden en Harris staan te popelen om de morele revolutie op elk terrein door te voeren.”

Geweten

Dat christenen soms een andere keus maken dan hijzelf, begrijpt Mohler overigens wel. „Er zullen evangelicals zijn die niet met een goed geweten op Trump kunnen stemmen.”

Evenzo snapt Mohler dat er Afro-Amerikaanse christenen zijn die traditioneel de Democratische kandidaat kiezen. Zij doen dit al sinds de jaren zestig, zo constateert Mohler. „Ze hebben het volste recht om dat te doen. We hebben allemaal een eigen stem en we zullen ons tegenover God moeten verantwoorden hoe we hebben gestemd. We proberen de ander te overtuigen. Uiteindelijk zullen we waarschijnlijk anders stemmen. Maar we blijven broeders en zusters in Christus.”