Kritiek op kandidaat Democraten om gematigd abortusstandpunt

Kandidaten
De Democratische presidentskandidaat Andrew Yang. beeld AFP

De Democratische presidentskandidaat Andrew Yang heeft vanuit zijn partij scherpe kritiek gekregen omdat hij niet zondermeer het recht op abortus verdedigt. Partijgenoten dringen er bij hem op aan zich uit de campagne terug te trekken.

Tijdens een forumbespreking op een verkiezingsbijeenkomst in New Hampshire noemde Yang een abortus een „tragedie”. Hij zei niet alleen het recht op abortus te willen beklemtonen, maar ook “oog te hebben voor de andere kant.” Het besluit om over te gaan tot zwangerschapsafbreking is volgens hem een zaak van de vrouw en haar arts. „Daar moet de staat zich op geen enkele wijze mee bemoeien,” aldus Yang.

„Ik vind het een tragedie als een vrouw besluit dat ze geen kind wil,” zei de Democratische presidentskandidaat. „Later kan ze daar ook weer spijt van krijgen. Het is een zeer moeilijke, persoonlijke beslissing. Dat moeten we niet vergeten.”

Yang keerde zich tegen degenen opgetogen zijn over het recht op abortus. „We moeten ons verheugen in onze kinderen, in onze families. Dat zijn universele waarden.”

Voorstanders van abortus willen dat Yang vanwege zijn standpunten kandidaat meer kan zijn. Prominent partijlid, Lauren Rankin, schreef in een reactie: „Abortus is een geweldige gemeenschappelijke menselijke verworvenheid; een die waardering en respect verdient. Je mag en kan de Democratische Partij in 2020 niet leiden als je degenen die abortussen hebben laten plegen en degenen die dit recht hebben verdedigd en gesteund, kleineert of demoniseert. Andrew Yang bespot de keuze van deze mensen. Hij demoniseert abortus op een harteloze manier. Je hoeft je niet te schamen omdat je die keuze voor je hebt gemaakt. Abortus is geen tragedie. Gebrek aan toegang tot abortus dat is een tragedie.”

Yang lijkt een van de weinige Democratische kandidaten te zijn die een gematigd standpunt ten aanzien van abortus inneemt. Alle andere kandidaten beklemtonen voortdurend dat in heel de VS vrouwen abortus moeten kunnen laten uitvoeren. Presidentskandidaat Bernie Sanders heeft recent gezegd dat vrije abortus „absoluut essentieel” is voor Democraten. Naar zijn overtuiging is er voor gematigde standpunten en voor tegenstanders van abortus geen ruimte in de partij. Andere kandidaten, zoals Elizabeth Warren en Joe Biden hebben ook beloofd om de toegang tot abortus landelijk in te voeren.

ANP-406237735Yang en Bennet stappen uit presidentsrace Democraten