Klimatologen winnen ‘Nobelprijs voor Milieu’

De klimatologen Warren Washington (l.) en Michael Mann (r.) ontvingen dinsdag de Tyler Prize for Environmental Achievement voor hun bijdrage aan het begrip van de klimaatverandering. beeld Joshua Yospyn

De Tyler Prize for Environmental Achievement, gekscherend wel de Nobelprijs voor het Milieu genoemd, gaat dit jaar naar Michael Mann en Warren Washington, klimatologen van het eerste uur. Comitévoorzitter Julia Marton-Lefèvre reikte de prijs dinsdag in Los Angeles uit.

Michael Mann staat bekend als een van de bedenkers van de zogeheten hockeystickgrafiek in 1999. Daarmee zou hij aantonen dat de temperatuur op aarde sinds de industriële revolutie sterk omhoog was gegaan. Op deze grafiek kwam forse kritiek, vooral op methode waarmee de temperatuurgegevens uit het verleden waren verkregen. De National Academy of Sciences (NAS) stelde Mann in een artikel in Nature (2006) echter in het gelijk.

Computermodel

Warren Washington bouwde in 1960 het eerste computermodel om berekeningen uit te voeren aan het klimaat. Naarmate de rekenkracht van de computers toenam, lukte het hem de klimaatmodellen uit te breiden met gegevens over de opname van broeikasgassen in de atmosfeer en in de oceanen, zeespiegelstijging en het verband tussen het stijgende CO2-gehalte in de atmosfeer en de wereldwijde opwarming.

In 2007 ontving Washington hiervoor ook de Nobelprijs voor de Vrede.

Buitengewone moed

Het comité kende de prijs aan beide klimatologen toe vanwege hun inspanningen „waardoor de publieke kennis over de klimaatverandering is toegenomen”, en vanwege „hun buitengewone moed”, zo zei Marton-Lefèvre in haar motivatie.

De Tyler Prize gaat uit van de University of Southern California in Los Angeles, en wordt sinds 1973 jaarlijks uitgereikt. Met de prijs is een geldbedrag van 200.000 dollar (omgerekend 180.000 euro) gemoeid.