‘Israëlvoorvechter’ Bas Belder (SGP) neemt afscheid als Europarlementariër

beelden Niek Stam
23

Wat is Israëls meerwaarde voor Europa? In de praktijk overheersen vooral negatieve gevoelens ten aanzien van Israël en leven er grote zorgen over de toekomst van de Joodse gemeenschap op het oude continent.

Dat was vrijdag in grote lijnen de teneur van het symposium ”Israëls meerwaarde voor Europa”, dat in Putten was georganiseerd ter gelegenheid van het afscheid van SGP’er Bas Belder als Europarlementariër. Na twintig Brussel en Straatsburg gaat de politicus met pensioen en neemt Bert-Jan Ruissen het stokje over.

Israël is altijd een van de speerpunten van de SGP geweest, benadrukte hoofdbestuurslid Peter den Boef bij de opening van het symposium. „En als er iemand voor Israël opkwam, dan was het Bas Belder.” Om die reden stond zijn afscheid als EP-lid dan ook in het teken van de Joodse staat.

De Israëlische ambassadeur bij de Europese Unie, Aharon Leshno Yaar prees de inzet van Belder voor Israël in het Europees Parlement. „Bas liet geen gelegenheid voorbijgaan om Israël te steunen. We ervaren soms gif en haat in de EU, maar we hebben ook veel vrienden. Belder is daar het beste voorbeeld van.”

De diplomaat beperkte zich niet alleen tot loftuitingen, maar gaf ook een aantal politieke statements af. „In Brussel word ik altijd aan de geschiedenis van mijn volk in Europa herinnerd: een historie van pogroms en Holocaust. Daarom heb ik verwachtingen van Europa. Ik verwacht dat Europa Israël begrijpt en steunt, in plaats van Israëls veiligheid te ondermijnen.”

En passant wees Yaar op de dreiging van Teheran. „Iran is dé grote uitdaging in het Midden-Oosten. Het land geeft officiële verklaringen af waarin tot de vernietiging van de staat Israël wordt opgeroepen. Ik ben geschokt dat er uit de EU geen reactie komt.”

Een aantal panelleden gaf tijdens een plenaire discussie hun visie op de meerwaarde van Israël voor Europa en de toekomst van de Joodse gemeenschap. „De Joodse gemeenschap is altijd een lakmoesproef voor Europa geweest”, betoogde historicus dr. Bart Wallet. „Hoe landen Joden behandelen, zegt hoe ze omgaan met democratie en rechtsstaat.”

Esther Voet, hoofdredacteur van het Nieuw Israëlietisch Weekblad, maakt zich grote zorgen over de toekomst van Joden in Europa. „Het negatieve beeld over Israël en Joden breidt zich als een olievlek uit. Antisemitisme en antizionisme kun je tegenwoordig bijna over elkaar heen leggen.”

Geestelijke dimensie

Opperrabbijn Binyomin Jacobs wees vooral op de geestelijke dimensie van antisemitisme en haat tegen Israël. „In essentie is de strijd tegen Joden en Israël een strijd tegen de God van Israël. Als God verdwijnt, overleeft de mens wel, maar niet het Jodendom. Dat laatste zal niet gebeuren, maar ondertussen kunnen er wel heel veel slachtoffers vallen.”

Ds. Henk Poot, Israëlpredikant voor stichting Christenen voor Israël, sloot zich bij Jacobs aan. „Er is een geestelijke strijd gaande. Juist als christenpolitici is het in dat verband nodig het Woord van God te vertolken voor de volken.” Hij waarschuwde tegelijkertijd voor zelfgenoegzaamheid. „Europa is de laatste die Israël moet vertellen wat het moet doen. Dat is te lang gebeurd.”

Belder zelf wees op „zijn lievelingspsalm 124”: ”Dat Israël nu zegge, blij van Geest, indien de Heer, Die bij ons is geweest”. „De meerwaarde van Israël ligt in de God van Israël Zélf.”

Uit handen van Pim van der Hoff, voorzitter van Christenen voor Israël, ontving Belder de Karel van Oordt Award. Een onderscheiding voor mensen die zich op bijzondere wijze voor de Joodse staat hebben ingezet.

SGP-partijvoorzitter Peter Zevenbergen wees in zijn slotwoord op de woorden van Groen van Prinsterer: „In de politiek gaat het ten diepste om een confrontatie tussen de heerschappij van Christus en antichristelijke machten. Een politicus is als het goed is een Evangeliebelijder. Bas, dat heb je op heel getrouwe wijze tot uitdrukking gebracht.”