Israël berooft Hezbollah van belangrijk tactisch instrument

Graven naar tunnels aan grens Israël. beeld AFP, Mahmud Zayyat

Al lang had Israël aanwijzingen dat Hezbollah tunnels van Libanon naar Israël groef. Deze week maakte het leger een begin met de vernietiging ervan. Daarmee is een forse dreiging van de baan.

Boeren in het noorden van Galilea hadden er al vaker over geklaagd. Zij hoorden met enige regelmaat allerlei mysterieuze geluiden onder hun akkers. Het Israëlische leger stelde de akkerbouwers gerust. Maar dat deden de strijdkrachten niet omdat er niets aan de hand was. Want ze wisten wel degelijk dat de Libanese Hezbollahbeweging al jaren plannen had om het noorden van Israël binnen te vallen, zodra er weer oorlog zou uitbreken.

Daarmee zou Hezbollah een heel nieuwe tactiek introduceren. Tot nu toe beperkte de sjiitische strijders zich voornamelijk tot het afvuren van raketten en het kidnappen van soldaten. Als er op de grond werd gevochten, gebeurde dat op Libanees grondgebied.

Met een invasie van Israël via de noordgrens wilde Hezbollah –kortstondig– een aantal dorpen of kibboetsen bezetten. Niet om daarmee een doorslaand tactisch militair voordeel te behalen. Maar wel om te laten zien dat de beweging in staat is Israël ook binnen de eigen grenzen op de grond te bevechten. Dat zou in elk geval een belangrijke symbolische overwinning zijn.

Niet voor niets trainde het Israëlische leger dan ook al geruime tijd op een dergelijk scenario. Ervan uitgaande dat Hezbollah zou proberen –onder dekking van een rakettenregen– door de versterkte grensafscheiding heen te breken.

Inmiddels is duidelijk dat Hezbollah –in navolging van Hamas in de Gazastrook– een aantal tunnels in het grensgebied tussen Libanon en Israël had geconstrueerd. Via deze gangen zou de beweging binnen korte tijd een flink aantal strijders aan de andere kant van de grens kunnen brengen.

Die dreiging is vooralsnog geneutraliseerd. In een grootschalige operatie, die de naam Northern Shield kreeg, is Israël begonnen de tunnels te ontmantelen. Volgens de legertop kunnen die werkzaamheden nog weken duren. Dat geeft iets aan van de grondigheid waarmee Hezbollah te werk is gegaan.

Het laat tevens zien dat Israëls waakzaamheid aan de noordgrens geen moment kan verslappen. Hoewel Hezbollah heel goed weet dat het Israël militair gezien nooit zal kunnen verslaan, zal de beweging blijven zoeken naar mogelijkheden om de veiligheid van de Joodse staat te ondermijnen.

De noodzaak om nu werk te maken van het opruimen van de infiltratietunnels wordt nog versterkt door het feit dat de Syrische burgeroorlog zo goed als ten einde is. Hezbollah, dat op het hoogtepunt van het conflict duizenden strijders in buurland Syrië aan de zijde van president Assad had vechten, heeft nu weer meer armslag om haar pijlen op aartsvijand Israël te richten.

Dat past naadloos in de pogingen van hoofdsponsor Iran de druk op Israëls grenzen op te voeren. Teheran voert via Hezbollah al decennialang een oorlog-op-afstand tegen Israël. De burgeroorlog in Syrië stelde Iran in staat ook in dat land een forse militaire aanwezigheid op te bouwen.

Israël berooft Hezbollah met de vernietiging van de tunnels van een belangrijk tactisch wapen. Het wachten is echter tot de volgende dreiging zich aandient. Gezien de snel veranderende omstandigheden in Israëls buurlanden zal die niet lang op zich laten wachten.