In Noord-Korea lijdt 40 procent van de bevolking gebrek

Zicht op het Noord-Koreaanse platteland bij Kaesong, gezien vanaf de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. Miljoenen Noord-Koreanen hebben structureel tekort aan voedsel. beeld AFP, Ed Jones

Zeker 10,4 miljoen Noord-Koreanen hebben dringend humanitaire hulp nodig. De gebrekkige toegang tot voedsel, schoon water en medicijnen maakt de bevolking extra kwetsbaar voor het coronavirus.

De cijfers over de humanitaire situatie komen uit een woensdag gepubliceerd rapport van de Verenigde Naties, dat jaarlijks verschijnt. Ondervoeding zorgt voor een verlaagde weerstand. In combinatie met een groot gebrek aan functionerende zorgfaciliteiten, laat staan IC-bedden, kan dit ertoe leiden dat het sterftecijfer in het land hoog zal uitvallen.

De eetpatronen van veel noodlijdende Noord-Koreanen zijn te eenzijdig en bevatten onvoldoende proteïnen en groenten, wat kan zorgen voor gezondheidsproblemen en een verlaagde weerstand. Kinderen lopen het risico een groei- en leerachterstand op te lopen. Momenteel is volgens het VN-verslag slechts financiering beschikbaar om 5,5 miljoen mensen van noodhulp te voorzien. Er wordt ter plaatse vooral gefocust op hulpverlening aan kinderen, zwangere vrouwen en jonge moeders.

Slechts 7 procent van de onderzochte Noord-Koreanen had in april 2019 een acceptabel voedingspatroon. Dat is een daling van maar liefst zes procentpunten ten opzichte van een halfjaar eerder.

Hoewel door het hele land zorginstellingen bestaan, verkeert het gros daarvan in slechte staat. Veel klinieken hebben geen of te weinig medicijnen, gediplomeerd personeel en behandelmogelijkheden. Behoorlijke hygiëne ontbreekt vaak in ziekenhuizen en het is niet ongebruikelijk dat drinkflessen worden gebruikt om een infuus aan te leggen. Vorig jaar bleek dat de moedersterfte in Noord-Korea vijftien maal hoger lag dan tot dan toe bekend: 1200 doden per 100.000 geboorten.

Volgens het rapport zijn de twee voornaamste doodsoorzaken van kinderen onder de vijf jaar diarree en longontsteking: aandoeningen die in landen met een functionerend zorgstelsel meestal prima te behandelen zijn. De situatie is het ergst in rurale gebieden. Daar kampt de helft van de kinderen met hoge risico’s op ziekte en ondervoeding. Zeker een op de tien kinderen heeft ondergewicht en een op de vijf worstelt met een groeiachterstand.

Volgens VN-coördinator te Pyongyang Frode Mauring moet zo snel mogelijk worden ingegrepen. „De [Noord-Koreaanse] bevolking blijft gevangen in een vicieuze cirkel van humanitaire nood die, ondanks de geopolitieke dynamiek, de aandacht en prioriteit vraagt van de internationale gemeenschap”, stelt hij in het rapport.

Afgelopen oktober noemde VN-rapporteur voor mensenrechten in Noord-Korea Tomás Ojea Quintana in een brief aan de VN een getal van 11 miljoen Noord-Koreanen dat structureel te weinig te eten heeft. Hij stelde dat de situatie deels veroorzaakt werd door klimaatverandering, een gebrek aan vruchtbare landbouwgrond, natuurrampen en internationale sancties. Het voornaamste probleem blijft volgens Quintana echter het beleid van het Noord-Koreaanse regime.

christenvervolging_2_webStijgende vraag naar Bijbels in Noord-Korea

2020-03-06-BIN1-bijbethlehem06-8-FC_webUitbraak in Noord-Korea zou ramp zijn