Impeachment-onderzoek verlamt Amerikaanse politiek

De meest opvallende actie was de inval van ruim twintig Republikeinen, afgelopen woensdag in de beveiligde zaal waar de verhoren word gehouden. beeld AFP

Leden van het Amerikaanse Congres vrezen dat het onderzoek naar impeachment en de komende strijd om het presidentschap de politiek de komende twaalf maanden verlamt. „We zijn aan handen en voeten gebonden. Er komt niets tot stand”, stelden ze zaterdag in de internetkrant The Hill.

De Republikeinse senator John Cornyn (Texas) denkt dat het niet gaat lukken om de ruim twintig wetten die nog voor het eind van dit jaar goedgekeurd moeten worden, aangenomen te krijgen. Daaronder is de begroting voor 2020, een belangrijke defensiewet, een wet op gebied van de prijsstelling van geneesmiddelen en een handelsverdrag met Canada en Mexico. „Dat is de prijs die we moeten betalen voor het drijven van de Democraten die van Trump af willen.”

Democraten in het Huis van Afgevaardigden wuiven deze kritiek weg. Zij zetten alles in op het onderzoek naar impeachment dat zij voor het eind van het jaar afgerond willen hebben. In de afgelopen week boekten ze daarbij belangrijke vooruitgang.

Dinsdag werd de interim-ambassadeur voor de Oekraïne, William Taylor, door de commissie van het Huis van Afgevaardigden verhoord. Hij gaf belangwekkende informatie waaruit de klacht van de oorspronkelijke klokkenluider wordt bevestigd: Trump heeft de president van de Oekraïne onder druk gezet om een onderzoek naar Joe Biden en zijn zoon te starten anders zou Kiev geen steun van de VS krijgen. De Democraten zien de verklaring van Taylor als de meest overtuigende bevestiging van hun vermoeden dat Trump zijn presidentiële macht heeft misbruikt.

Twee dagen later bepaalde de Amerikaanse rechter dat het ministerie van Justitie de gecensureerde delen uit het rapport van Robert Mueller moet overdragen aan de onderzoekscommissie. Het onderzoek van Mueller betrof de eventuele Russische inmenging in de verkiezingen van 2016. De Democraten hopen er aanknopingspunten in te vinden voor hun imeachentonderzoek. „Het publieke vertrouwen in het impeachmentproces zou eronder lijden als niet alle relevante informatie wordt gebruikt”, oordeelde de rechter.

Met deze uitspraak gaf de rechter tegelijk aan dat hij het onderzoek van het Huis van Afgevaardigden wettig acht. hoewel er in het Huis nog geen stemming over is geweest. Dat gebeurde wel bij eerdere impeachmentprocedures, zoals bij Nixon en Clinton. Republikeinen stellen dat er eerst zo’n resolutie moest worden aangenomen voordat er onderzoek kon worden gedaan en weigerden daarom mee te werken aan de procedure. Volgens de rechter is zo’n stemming helemaal niet nodig.

Het proces waarin de rechtmatigheid van het onderzoek wordt betwist is niet de enige poging van de Republikeinen om het onderzoek te blokkeren. De meest opvallende actie was de inval van ruim twintig Republikeinen, afgelopen woensdag in de beveiligde zaal waar de verhoren word gehouden. Zij eisten ook aanwezig te mogen zijn bij de besloten zittingen.

Daarmee wekten zij de suggestie dat de Republikeinen totaal buiten spel staan, terwijl er in totaal 48 Republikeinse afgevaardigden zitting hebben in de drie commissies van het Huis die zich met het impeachmentonderzoek bezighouden. Wel is het waar dat de Democraten het getalsmatig voor het zeggen hebben in het Huis van Afgevaardigden.

Een belangrijke tegenzet deed minister Barr van Justitie. Eind vorige week werd bekend dat er een strafrechtelijk onderzoek is gestart naar het Rusland-onderzoek van Robert Mueller. Minister Barr was al eerder een onderzoek begonnen naar de „wortels” hiervan maar door het uit te breiden naar een strafrechtelijk onderzoek kunnen verdachten of getuigen gedwongen worden verklaringen af te leggen. Hiermee geeft Barr aan te twijfelen aan de legitimiteit van het onderzoek van Robert Mueller. Speciaal aanklager Mueller concludeerde destijds dat Rusland de verkiezingen had proberen te beïnvloeden ten gunste van Donald Trump. Rusland had volgens Mueller ook hulp aangeboden aan de Trump-campagne, die openstond voor die hulp. Mueller beschreef verder hoe Trump tal van keren het onderzoek probeerde stop te zetten.