Hormoonkuur tijdens overgang weer in opspraak

Amerikaanse wetenschappers hebben gewaarschuwd voor de risico’s van gecombineerde hormoonkuren voor vrouwen in de overgang.

Dergelijke kuren met oestrogenen en progesteron verhogen het risico van borstkanker en hart- en vaatziekten. Een omvangrijk onderzoek naar de voor- en nadelen van de combinatiekuren is intussen gestaakt.

Circa 6 miljoen Amerikaanse vrouwen slikken hormonen om onder meer de symptomen van de overgang te onderdrukken. Oestrogenen en progesteron worden ook geslikt ter voorkoming van hartaandoeningen en broze botten. Het nu gestaakte onderzoek met oestrogenen en progesteron had plaats onder iets meer dan 16.000 vrouwen tussen de 50 en de 79 jaar die nog een baarmoeder hebben. De wetenschappelijke begeleiders van het onderzoek ontdekten dat er per 10.000 hormonen slikkende vrouwen per jaar zeven extra hartinfarcten, acht extra beroerten, acht extra gevallen van borstkanker en achttien extra gevallen van trombose voorkwamen vergeleken met vrouwen uit een controlegroep die een nepmiddel kregen.

Uit een andere studie blijkt dat het risico van borstkanker bij vrouwen die gedurende vijf jaar oestrogenen of oestrogenen in combinatie met progesteron hadden gebruikt, 60 tot 85 procent hoger ligt dan bij vrouwen die de hormonen niet slikten. Britse onderzoekers zeggen in The Times niet verbaasd te zijn over de uitkomsten van de Amerikaanse studie. Een onderzoek van de universiteit van Oxford wees in 1997 al uit dat de combinatietherapie de kans op het krijgen van borstkanker met een kwart vergroot.

Volgens prof. dr. F. Rosendaal van het Leids Universitair Medisch Centrum moeten vrouwen die na de menopauze langer dan een half of anderhalf jaar hormonen slikken, daarmee stoppen. >regel> Volgens Rosendaal kunnen vrouwen met ernstige overgangsklachten best een kortdurende kuur volgen. Maar hij raadt vrouwen ernstig af de hormonen langer dan een half of anderhalf jaar te slikken ter voorkoming van bijvoorbeeld hartklachten. De langlopende kuur is in Nederland sinds de jaren negentig van de vorige eeuw in opmars.