Hoorzitting Timmermans van start

Frans Timmermans. beeld EPA

In het Europees Parlement in Brussel is dinsdagavond de hoorzitting met Frans Timmermans begonnen. Parlementariërs voelen hem een uur of drie aan de tand over het Europese klimaatbeleid dat hij de komende vijf jaar voor ogen heeft als eerste ‘uitvoerende’ vicevoorzitter van de Europese Commissie onder Ursula von der Leyen.

Niet alleen parlementariërs, ook vakbonden, belangengroepen voor boeren, natuur, milieu en industrie zullen met belangstelling luisteren naar zijn visie op de ‘Europese Green Deal’ die hij vanaf 1 november in honderd dagen moet realiseren. Van alle maatschappelijke spelers zijn inspanningen nodig om de uitstoot van broeikasgassen in Europa in 2050 naar netto nul te brengen.

Timmermans geeft eerst een inleidend verhaal van een kwartier, waarna hij vragen zal beantwoorden. Na de hoorzitting beoordelen coördinatoren van de milieu-, industrie- en transportcommissies of zijn optreden voldoende vertrouwenwekkend is om zijn opdracht uit te voeren. Ze hebben 24 uur om een aanbeveling te geven. De verwachting is dat het parlement de Nederlander groen licht geeft.