‘Honger door corona kan meer mensen doden dan het virus zelf’

Door de gevolgen van het coronavirus kunnen naar schatting tegen het eind van dit jaar 12.000 mensen per dag sterven door honger. Dit aantal is potentieel hoger dan het aantal mensen dat overlijdt door het coronavirus zelf, zo waarschuwt Oxfam Novib in een rapport.

Het wereldwijde, dagelijkse sterftecijfer als gevolg van het coronavirus bereikte zijn hoogste punt in april met iets meer dan 10.000 sterfgevallen per dag. Door de coronapandemie lopen naar schatting 121 miljoen mensen extra gevaar te sterven door voedselgebrek. Dit is volgens Oxfam Novib het effect van de wereldwijde sociale en economische gevolgen van de pandemie, zoals massale werkloosheid, verstoring van de voedselproductie, afname van voedselvoorraden en afnemende humanitaire hulp.

„De gevolgen van de coronapandemie zorgen ervoor dat nog meer mensen die al worstelen met de effecten van oorlog, klimaatverandering en economische ongelijkheid, te maken krijgen met ernstige voedseltekorten. Dit geldt niet alleen voor landen zoals Venezuela en Zuid-Soedan die al langer getroffen worden door voedselcrises maar ook voor India en Brazilië. Deze pandemie maakt hun al bestaande problemen nog veel ernstiger,” aldus directeur Michiel Servaes van de organisatie.