Evangelicals hebben gemengde gevoelens bij gedrag Trump

Kerkelijke leiders bidden voor Trump op een bijeenkomst van evangelicale aanhangers in Miami, januari. beeld AP, Lynne Sladky
2

Een overgrote meerderheid van de blanke evangelicals in Amerika ziet president Donald Trump als een krachtig verdediger van christelijke waarden. Tegelijk heeft een grote groep van hen „gemengde gevoelens” bij zijn persoonlijke kwaliteiten en gedrag.

Dat blijkt uit een onderzoek van het gezaghebbende Pew Research Center onder 6395 Amerikanen.

Zes op de tien blanke evangelicals vindt dat door het beleid van Trump winst is geboekt bij zaken die voor hen van belang zijn. Daarbij valt te denken aan de benoeming van conservatieve rechters, het beleid ten aanzien van homoseksuelen en transgenders, de bescherming van godsdienstvrijheid en het ongeboren leven.

Deze groep evangelicals noemt Trump daarom „een krachtig verdediger van het christelijk geloof.” Bijna 7 procent van de blanke evangelicals vindt daarentegen dat het beleid van de huidige president de zaak van het christelijk geloof schade toebrengt.

Ruim twee derde (70 procent) van de blanke evangelicals denkt dat het Gods besturing is dat Trump in 2016 werd gekozen tot president. Voor een meederheid van hen (57 procent) betekent dat overigens niet automatisch dat God het beleid van de president goedkeurt. Overigens waren de percentages bij de verkiezing van de vorige president, Barack Obama, vergelijkbaar.

Bijna helft evangelicals heeft „zeer gemengde gevoelens” bij optreden Trump. beeld EPA, Al Drago

Tamelijk eerlijk

Als het gaat om de persoonlijke kwaliteiten en het gedrag van de president dan zijn zelfs zijn meest trouwe aanhangers gereserveerd. Bijna de helft van de blanke evangelicals zegt „gemengde gevoelens” te hebben bij zijn optreden; 22 procent van zijn aanhangers wijst dat zelfs radicaal af. Slechts 15 procent van de blanke evangelicals vindt dat Trump moreel een echt hoogstaand leven leidt.

Hoewel dus veruit de meeste blanke evangelicals hem niet zien als een eerlijk of een moreel hoogstaand mens, zegt een grote groep dat Trump „enigermate godsdienstig, tamelijk eerlijk en tamelijk moreel” is. Van alle Amerikanen zegt zes op de tien dat het belangrijk is dat de president van Amerika moreel gedrag vertoont. Bij de blanke evangelicals ligt dat precies zo.

Over de godsdienstige overtuiging van Trump zijn de evangelicals niet optimistisch. Slechts een op de acht blanke evangelicals gelooft dat de president een diepgelovig christen is; 64 procent van de blanke christenen stelt dat de president christen is, zonder daar een nadere kwalificatie aan te geven. Van de Afro-Amerikaanse protestanten denkt niet meer dan 14 procent dat hij overtuigd christen is. Van alle Amerikanen denkt 63 procent dat Trump niet of nauwelijks godsdienstig is.

Als het gaat om de plaatsvervanger van Trump, vicepresident Mike Pence, dan zijn zowel blanke evangelicals als de Amerikanen in het algemeen veel positiever. Bij beide groepen zeggen zeven op de tien dat de vicepresident overtuigd christen is.

Voor de Democraten die strijden om de kandidatuur voor het presidentschap liggen de cijfers heel anders. Over Joe Biden zegt 55 procent van de Amerikanen dat hij „enigermate godsdienstig” is; van zijn rivaal Bernie Sanders zegt 35 procent dat.