Evangelicale leiders VS roepen op tot eenheid

Verkiezingen VS 2020
Predikant Bianca Davis-Lovelace van de ”Washington State Poor People’s Campaign” vroeg woensdag in Seattle aandacht voor het lot van arme Amerikanen. beeld AFP, Jason Redmond
2

Ruim 200 evangelicale leiders in de VS hebben dinsdag christenen opgeroepen zich in te spannen om in het verdeelde Amerika vrede te stichten. Onder de ondertekenaars van de open brief zijn onder anderen de ook in Nederland populaire Max Lucado en de befaamde prediker Tony Evans.

Kerken en christenen dienen boven de politieke partijdigheid uit stijgen, zeggen de evangelicale voormannen in hun oproep. „Een gelovige moet leven naar de regel van het Evangelie. Dat betekent de vrede zoeken en stichten.”

De voorgangers vrezen voor de effecten van de retoriek en het gebruik van geweld tegen „specifieke godsdienstige, etnische en politieke groepen.” Hun grote zorg is dat de diepe verdeeldheid die door de verkiezingsuitslag expliciet zichtbaar is geworden, leidt tot gedrag dat op gespannen voet staan „met de Bijbelse waarden, met het handelen naar de regels van het Evangelie.” De briefschrijvers roepen op die polarisatie te verwerpen en het geloof „niet in gevaar te brengen.”

Tony Evans zegt in een toelichting in de internetkrant The Christian Post: „Ik heb deze verklaring getekend omdat ik wil dat christenen verenigd zijn. Ik wil dat de samenleving geneest. Ik zal me inspannen om liefde, vrede en harmonie te herstellen voor alle mensen. Psalm 89:14 vertelt ons dat recht en gerechtigheid fundamenteel zijn voor de troon van God. Wanneer een natie en een regering deze normen in acht nemen, zoals God vraagt, dan is die natie sterk en voor het grootste deel vreedzaam. Maar wanneer deze twee pijlers worden misbruikt of vernietigd, kan de natie niet standhouden. Dan zal er geen vrede zijn.”

Respect

Max Lucado zegt in een reactie: „Ik bid voor een nieuwe periode waarin we een wij-zij-politiek hebben losgelaten en er samenwerking en wederzijds respect bestaat.”

De brief is uitgegeven door het ”Matthew 5:9 Fellowship”. Deze nieuwe gemeenschap wil christenen motiveren om de Bijbelse boodschap van vrede uit te dragen, zelfs in tijden van grote onrust. „Vrede stichten, zoals Jezus in Mattheüs 5:9 zegt, is een andere, nog grotere verantwoordelijkheid dan vredeshandhaving”, zegt Matthew Hawkins, oprichter van de organisatie.

Aanwijzingen

Hawkins was voorheen beleidsdirecteur van de Ethische commissie van de Zuidelijke Baptisten. „Vredestichters hebben hun werk te doen als er geen vrede is. Zij moeten vrede brengen”, aldus Hawkins. „Gelukkig geeft de Bijbel aanwijzingen hoe we met dit werk moeten aanvangen. De apostel Paulus vermaande de kerk in Rome: Zo dan, laat ons najagen tot de vrede en hetgeen tot stichting onder elkander dient (Rom. 14:19).”

Hankins stelt dat na de verkiezingen van 2020, gelovigen moeten tonen hun buren lief te hebben, ongeacht de politieke opvattingen van de ander. „Christenen, kunnen een betere manier van politiek bedrijven laten zien: respect tonen, het gesprek aangaan en de ander dienen.”