EU: Propaganda terreur binnen het uur offline

Minister Grapperhaus vindt dat het EU-voorstel rond terreurboodschappen op internet te weinig rechtsbescherming biedt. beeld ANP, Bart Maat

Terroristische propaganda en ander terreurgerelateerd materiaal moeten in de EU binnen een uur offline zijn gehaald. Internetproviders die dat niet doen kunnen een boete van 4 procent van de jaaromzet opgelegd krijgen.

De EU-ministers van Justitie hebben daar donderdag tijdens overleg in Brussel mee ingestemd. De Europese Commissie stelde in september voor deze materie wettelijk te regelen omdat vrijwillige afspraken met internetplatforms als Facebook, Twitter en Google tot dan toe onvoldoende hadden opgeleverd.

Terroristische boodschappen zijn vanwege de snelle verspreiding het schadelijkst in het eerste uur, aldus Brussel. Providers moeten er na verwijdering van de boodschappen ook voor zorgen dat het materiaal niet opnieuw via hun kanalen opduikt.

Nederland vindt dat het voorstel te weinig rechtsbescherming biedt. Om bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting te beschermen, zou een bevel om een bericht te verwijderen aan de rechter in het land van de provider moeten kunnen worden voorgelegd, vindt minister Ferd Grapperhaus. Voor dat standpunt was donderdag in Brussel echter geen meerderheid bij de andere EU-ministers. Providers worden wel verplicht klachten over verwijderde berichten te behandelen.

„We blijven zorgen houden over de juridische en praktische gevolgen van dit voorstel”, reageerde Grapperhaus na afloop van het beraad in Brussel. „Er moet echt een betere balans getroffen worden tussen de bredere fundamentele rechten en het snel verwijderen van terroristische inhoud op internet. Wij hebben het voorstel daarom niet kunnen steunen.”

Als het Europees Parlement zijn standpunt heeft bepaald, kunnen de onderhandelingen over de wetstekst beginnen. Er kan dus nog geruime tijd overheen gaan voor de nieuwe Europese regels rond terreurboodschappen op internet daadwerkelijk van kracht worden.