EU-parlement steunt uitstel toetredingsgesprek Turkije

Een meerderheid van het Europees Parlement wil dat de Europese Commissie en de Europese Raad de toetredingsonderhandelingen met Turkije „formeel opschorten.”

Dat bleek woensdag uit een plenaire stemming over een Turkije-rapport van Kati Piri (PvdA). Het parlement steunde hiermee de aanbevelingen van Piri.

De Europarlementariër verklaarde tijdens een persconferentie voorafgaand aan de stemming dat het opschorten van de gesprekken noodzakelijk is, omdat Turkije recent een grondwet heeft aangenomen die geen scheiding van machten kent. Daarnaast beperkt het land de persvrijheid en schendt het mensenrechten. Wel moeten volgens Piri de democratische krachten in het land perspectief houden op een lidmaatschap.

CDA, ChristenUnie en SGP delen deze mening niet en vinden dat de onderhandelingen met Turkije definitief moeten worden stopgezet. Zo zei Esther de Lange (CDA) dat de PvdA „warm en koud tegelijk blaast als het aankomt op Turkije. Wat het CDA betreft stoppen de onderhandelingen over EU-lidmaatschap wél en gaan we op zoek naar een alternatief, strategisch partnerschap. Dit Turkije hoort niet thuis in de Europese Unie.”

Ook Peter van Dalen (ChristenUnie) is van mening dat Turkije niet bij Europa hoort. „En nu helemaal niet: nergens zitten zo veel journalisten in de cel. Niks opschorten dus die toetredingsonderhandelingen, maar er mee kappen: vandaag!”

Bovendien zou het rapport de Joodse gemeenschap in Turkije niet genoeg steunen, aldus Bas Belder (SGP). Het verslag roept wel op „alle manifestaties van antisemitisme in eigen samenleving te bestrijden, maar zwijgt tegelijkertijd over Erdogans promotie van Turkse VIP’s die strooien met stuitende antisemitische statements.”

Een amendement over het stopzetten van de toetredingsonderhandelingen, haalde woensdag geen meerderheid. Toch is het mogelijk dat in de toekomst de gesprekken alsnog worden stopgezet. De Lange stelt dat spitzenkandidaat Manfred Weber van de Europese christendemocraten al heeft toegezegd de onderhandelingen te stoppen als hij Commissievoorzitter wordt.