Derde politieke weg voor christen in VS

Verkiezingen VS 2020
Een groep Amerikaanse christenen neemt in een advertentiecampagne stelling tegen president Trump. ”Trump gebruikt ons”, is de slogan in een filmpje dat op YouTube is geplaatst. Ze stemmen bij de komende verkiezingen in november op een onafhankelijke kandidaat. beeld YouTube

Voor sommige Amerikaanse christenen is zowel de Democratische presidentskandidaat Joe Biden als de zittende Republikeinse president Donald Trump geen optie: zij zoeken een derde weg.

Biden of Trump? Dat is de keus die Amerikanen begin november hebben. Meer smaken zijn er niet. Veel conservatieve christenen stemmen op de huidige Amerikaanse president Donald Trump, omdat christelijke waarden en ethische dossiers bij hem het meest veilig zijn.

Dus niet, zegt een groep christenen. Zij vinden stemmen op de Democratische presidentskandidaat Joe Biden geen optie. Maar kiezen voor Trump is voor de groep evenmin een mogelijkheid. „Hij zwaait af en toe met de Bijbel, citeert zo nu en dan een Bijbeltekst –vaak nog verkeerd ook– en laat kerkelijke voorgangers langskomen om voor hem te bidden. Maar verder leeft hij zonder God en Zijn gebod, schept hij chaos, creëert hij wantrouwen en predikt hij haat”, zegt Shawn Lemond, een van de financiers van een advertentiecampagne waarin stelling tegen Trump wordt genomen.

Dat Trump op gebied van abortus, genderemancipatie en de rechtsspraak maatregelen heeft genomen waarover conservatieve christenen positief zijn, ontkent Lemond niet. „Maar de geest waaruit de president handelt, is niet positief.” Hij vervolgt heel scherp: „Zijn plannen komen niet voort uit principe maar uit pragmatisme. Trump gebruikt het christelijk gedachtegoed alleen maar uit eigenbelang. Daarom vinden we dat hij ons, christenen, misbruikt.”

De groep adverteerders is aangesloten bij de beweging Republican Voters Against Trump. Het is een bonte verzameling van Republikeinen die allemaal in verzet komen tegen de huidige president. Een deel van deze groep richt zich op ‘reformatie’ van de Republikeinse Partij; anderen adviseren bij gebrek aan beter bij de komende verkiezingen toch maar op Biden te stemmen.

Voor een beperkte groep conservatieve christenen is dat laatste geen optie. Zij kiest voor het stemmen op een derde kandidaat. Daarbij beseffen deze bezwaarde kiezers dat een onafhankelijke kandidaat het in de Amerikaanse geschiedenis nog niet eerder is gelukt intrek te nemen in het Witte Huis. Slechts drie wisten sinds de Tweede Wereldoorlog 5 procent of meer van de stemmen te veroveren: George Wallace (1968), John Anderson (1980) en Ross Perot (1992 en 1996).

Geweten

„Toch kiezen we voor deze derde weg, want door te stemmen op Trump of Biden belasten we ons geweten”, zegt Brian Carroll, presidentskandidaat voor de American Solidarity Party. „Met het meedoen, geven we een signaal naar christenen, vooral de conservatieve, dat ze niet op Trump behoeven te stemmen – al doet hij ook dingen die positief te waarderen zijn.” Carroll vindt het „onbestaanbaar” dat je als Bijbelgetrouwe christen stemt op een man die een „door en door goddeloos” leven leidt en „die het totaal niet gaat om de eer van God, maar alleen om zijn eigen roem.”

Carroll is niet de enige conservatieve christen die een gooi doet naar het presidentschap. Er zijn er meer. De lutheraan Phil Collins is de lijsttrekker van de Prohibition Party, de zakenman Don Blankenship heeft zich ingeschreven als kandidaat voor de Constitution Party en Mark Charles, voormalig predikant van de Christian Reformed Church, presenteert zich als kandidaat voor een eigen onafhankelijke lijst.

Politicoloog J. David Gillespie zegt dat dergelijke kandidaten geen schijn van kans maken in de strijd met de presidentskandidaten van de twee grote partijen. „De derde weg loopt dood. Daar komt nog bij dat de onderlinge verdeeldheid onder deze bezwaarde kiezers hun positie alleen maar zwakker maakt.”