De tien grootste humanitaire rampen van de jaren ‘10

Opruimwerkzaamheden na een explosie in een fabriek in Khartoum, Soedan. Bij conflicten in Zuid-Soedan kwamen het afgelopen decennium ongeveer 400.000 mensen om, blijkt uit cijfers van stichting ZOA. beeld EPA

De humanitaire crisis door de burgeroorlog in Syrië is de meest ontwrichtende ramp van het afgelopen decennium. Dat blijkt uit een lijst met de tien grootste humanitaire rampen van de afgelopen tien jaar. Hulporganisatie ZOA maakte de lijst op basis van onderzoek naar het aantal mensen dat in het afgelopen decennium geraakt werd door een ramp. In de analyse is het aantal doden, ontheemden en vluchtelingen meegenomen.

De top tien wordt gedomineerd door het Midden-Oosten en Afrika. Zeven van de tien crises zijn direct door mensen veroorzaakt: gewapende conflicten die de levens van miljoenen mensen hebben ontwricht. Volgens ZOA is er bij alle rampen een indirecte menselijke component aan te wijzen en had veel leed voorkomen kunnen worden als er eerder en krachtiger was ingegrepen.

Op de lijst staat slechts één natuurramp: de aardbeving op Haïti in 2010. In het eerste decennium (2000-2009) lag dat anders. Toen werd de lijst aangevoerd door de zeebeving in de Indische Oceaan in 2004, die ongeveer 230.000 levens eiste. In de afgelopen tien jaar voltrok negentig procent van de humanitaire crises zich in de loop der jaren. Volgens ZOA staan de schrijnendste rampen daardoor nauwelijks op het netvlies van de media en de burger.

De top tien

1. Burgeroorlog Syrië † 500.000 » 5,6 miljoen ↓ 6,1 miljoen T 2011-heden
2. Conflicten Zuid-Sudan † 400.000 » 1,6 miljoen ↓ 2,7 miljoen T 2011-heden
3. Hongersnood Hoorn van Afrika † 250.000 » 2-4 miljoen ↓ 3-5 miljoen T 2011 / 2017
4. Aardbeving Haïti † 200.000 ↓ 1,5 miljoen T 12 januari 2010
5. Oorlog Jemen † 230.000 » 190.000 ↓ 280.000 T 2015-heden
6. Oorlog met IS in Irak † 50.000 ↓ 6 miljoen T 2014-2017
7. Rohingya crisis Myanmar † 10.000 » 1 miljoen ↓ ? T 2017-heden
8. Aanvallen Boko Haram in Nigeria † 27.000 » 244.000 ↓ 2 miljoen T 2009-heden
9. Ebola-epidemie West-Afrika en Congo † 13.500 T 2014 / 2018
10. Economische crisis Venezuela » 4,5 miljoen T 2015-heden

Legenda: † dodental; » aantal vluchtelingen (over de grens); ↓ aantal ontheemden (binnen het land); T tijdspanne

De aantallen vluchtelingen en ontheemden zijn het totaal van de afgelopen 10 jaar en gaan niet over de situatie nu.