China worstelt met fijnstof

Het lukt regio’s in China niet de hoeveelheid fijnstof in de lucht in de hand te houden. De eerste twee maanden van het jaar namen de concentraties toe met gemiddeld 5,2 procent. De doelen die voor de winterperiode zijn gesteld om de hoeveelheid op hetzelfde niveau te houden, worden waarschijnlijk bij lange na niet gehaald. Fijnstof is schadelijk voor de longen.

Gemiddeld kwamen 337 steden in januari en februari uit op 61 microgram fijnstof per kubieke meter, aldus het Chinese ministerie van Milieu. Slechts 83 steden wisten binnen de nationale grens van 35 microgram te blijven.

Vooral in een brede kring rond de hoofdstad Peking was het tobben. De 28 steden in dat gebied zagen het fijnstof met 24 procent toenemen tot gemiddeld 108 microgram. Dat is meer dan 10 keer de hoeveelheid van 10 microgram die de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN aanbeveelt.