Boete voor plaatsen foto kind op internet

beeld RD

Italiaanse ouders die foto’s van hun kroost op internet plaatsen, kunnen daarvoor fors beboet worden.

Een foto van je zoon of dochter maken en die via sociale media verspreiden is in Italië niet zonder risico’s. Een rechter van de rechtbank in Rome heeft eind december een moeder opgedragen beeldmateriaal van haar 16-jarige zoon van sociale media te verwijderen.

Het bleef niet alleen bij dit verbod. Mocht de moeder zich niet aan het vonnis houden, dan moet ze de jongen 10.000 euro schadevergoeding betalen. Het vormt een precedent voor het aanscherpen van grenzen bij het gebruik van sociale media. De vraag is hoe vrij ouders zijn in het plaatsen van informatie over hun kind(eren) op sociale media.

De rechter baseerde haar vonnis op het auteursrecht en het kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Het is de eerste keer dat er in Italië een voorwaardelijke boete wordt opgelegd voor het plaatsen van foto’s op sociale media.

Het is echter niet voor het eerst dat de rechter ingrijpt in de ongebreidelde publicatiedrang van ouders op sociale media. In september bepaalde een rechter in Mantua al dat foto’s van kinderen alleen mogen worden gepubliceerd als beide ouders het eens zijn over de publicatie.

Deze rechter haalde in zijn vonnis een EU-verordening uit 2016 aan, die op 25 mei 2018 in de Europese Unie in werking zal treden. Daarin staat dat foto’s van kinderen onderdeel zijn van hun persoonlijke levenssfeer en dat de verspreiding ervan inmenging is in het privéleven van het kind.

In Nederland zijn er ook verschillende zaken geweest over het plaatsen van kinderfoto’s op sociale media. Zo sprak een rechter in Almelo in november vorig jaar uit dat een vader geen foto’s van zijn kind mag plaatsen op Facebook. Dat had de moeder, die van de vader gescheiden is, geëist.