Biden: Wet tegen discriminatie lhbt’ers krijgt prioriteit

Verkiezingen VS 2020
Biden. beeld AFP

Joe Biden wil, als hij tot president wordt gekozen, in zijn eerste honderd dagen een federale antidiscriminatiewet doorvoeren.

De Democratische presidentskandidaat beoogt met deze wet discriminatie op basis van seksuele geaardheid en genderidentiteit te verbieden bij het gebruik van openbare diensten, in het onderwijs, bij overheidsfinanciering, werkgelegenheid en huisvesting. Instellingen en organisaties die vanwege godsdienstige motieven bezwaar maken tegen de levenswijze van lhbt’ers kunnen hierdoor in problemen komen.

In een interview met de Philadelphia Gay News deze week zei Biden topprioriteit te willen geven aan het doorvoeren van de zogenoemde Equality Act die discriminatie van onder andere homoseksuelen verbiedt. „Dat is essentieel om ervoor te zorgen dat geen enkele toekomstige president ooit nog de bescherming van lhbt’ers kan terugdraaien”, aldus Biden.

De Equality Act is vorig jaar door het Huis van Afgevaardigden goedgekeurd, maar de Senaat weigerde die te behandelen. President Trump heeft steeds gezegd dat de wet vol gifpijlen zit, waardoor ouders en kerken in gewetensnood zullen komen.

Biden zei verder de bijzondere positie van religieuze instellingen die ze van de regering Trump kregen te zullen beëindigen. „Trump heeft bewust geprobeerd om de bescherming van de lhbt’ers te schaden door godsdienstige organisaties vrij te stellen van het bestaande non-discriminatie beleid. Daardoor kunnen bedrijven, zorginstellingen en adoptiebureaus lhbt’ers discrimineren.”

De presidentskandidaat zei: „We moeten discriminatie in onze wetten, instellingen en openbare ruimtes uitroeien. Godsdienst mag geen vrijbrief zijn om te discrimineren. Als president zal ik me daartegen verzetten. Ik zal onmiddellijk de discriminerende praktijken die Trump heeft opgezet, terugdraaien.”