Bevolking trouwlustigst in Litouwen en Roemenië

In de hele Europese Unie is het aantal huwelijken sinds 1965 met circa 45 procent afgenomen.

Litouwen en Roemenië waren in 2017 de EU-landen waarin gemiddeld de meeste huwelijken per 1000 inwoners werden gesloten, respectievelijk 7,5 en 7,3. Zij worden gevolgd door Cyprus en Letland (beide 6,8) en Malta (6,3).

Dat blijkt uit cijfers die Eurostat, het statistiekbureau van de Europese Unie, woensdag heeft gepubliceerd. Eurostat komt jaarlijks met een overzicht van het aantal huwelijken en echtscheidingen in de unie. De cijfers lopen doorgaans een jaar achter ten opzichte van het kalenderjaar waarin ze worden gepubliceerd.

Het minst vaak werd getrouwd in Slovenië (3,1 op de 1000), Italië en Luxemburg (beide 3,2) en Portugal (3,3). In Nederland bleef het aantal huwelijken per 1000 inwoners schommelen rond 3,8. Sinds 2013 is dat cijfer voor Nederland nauwelijks gewijzigd, aldus het overzicht van Eurostat. Ter vergelijking: in 2006 lag dat aantal op 4 per 1000 inwoners.

Het aantal echtscheidingen per 1000 inwoners lag in 2017 in de twee Baltische staten Letland en Litouwen relatief het hoogst (3,1), op de voet gevolgd door Tsjechië (3,0). In Nederland bleef het aantal stabiel op 2,0. In de hele Europese Unie is het aantal huwelijken sinds 1965 met circa 45 procent afgenomen. Het aantal echtscheidingen is in die periode meer dan verdubbeld.

De forse stijging van het aantal echtscheidingen kan deels worden verklaard uit het feit dat het ontbinden van een huwelijk door de rechter in die periode in een aantal landen (Italië, Spanje, Ierland en Malta) werd gelegaliseerd.

Het aantal kinderen dat in EU-lidstaten buiten een huwelijk werd geboren is sinds 1965 toegenomen tot boven de 42 procent. In 2000 lag dat cijfer nog ruim onder de 30 procent. In deze cijfers zijn overigens ook eenoudergezinnen meegenomen.