Zorg om uitzetting christelijk Pakistaans gezin uit Epe

beeld ANP, Vincent Jannink

Een christelijk Pakistaans gezin dat tot voor kort in Epe verbleef, dreigt nog deze week te worden uitgezet naar Polen. Een actie van inwoners van Epe om uitzetting tegen te gaan, is mislukt.

Over de toekomst van het Pakistaanse gezin Israël –vader, moeder en twee zonen van 15 en 21 jaar– maakt Theo Peursum zich grote zorgen. Als voorzitter van de stichting Veluws Fundament, die hulp verleent aan mensen in nood, is hij nauw betrokken bij recente acties om de uitzetting te voorkomen. De zaak werd maandag nog onder de aandacht van staatssecretaris Harbers (Justitie) gebracht.

Dinsdagmiddag liet de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) weten dat de staatssecretaris negatief heeft beslist op het verzoek om de asielaanvraag van het Pakistaanse gezin in Nederland in behandeling te nemen. Omdat het gezin vanuit Pakistan via Polen naar Nederland is gekomen, zou Polen de asielaanvraag moeten behandelen.

ANP-31995797Opnieuw protest in zaak Pakistaans gezin Epe

Peursum, die al ruim een jaar wekelijks contact met het gezin heeft, noemde de beslissing van Harbers woensdagmiddag teleurstellend. „Als je ziet hoe Polen met vluchtelingen omgaat, is de situatie voor dit gezin weinig hoopvol.” Hij vreest dat het gezin vanuit Polen wordt teruggestuurd naar Pakistan, waar ze eerder met de dood zijn bedreigd.

2016-11-25-BIN4-bhatti-1-FC-V_webZorg om dreigende uitzetting christelijke asielzoekers uit Pakistan

Het gezin ontvluchtte zijn land in 2016. Via Polen en Hongarije kwamen ze naar Nederland. Hun asielaanvraag is hier niet inhoudelijk beoordeeld. Dat zou pas na achttien maanden mogelijk zijn. Die termijn loopt op 7 maart af. „Ze zijn met de haven in zicht gestrand”, zegt Peursum.

De huur van een bungalow voor het gezin werd hoofdzakelijk bekostigd door particulieren. Het gezin leefde mee met de hervormde gemeente (Goede Herderkerk) in Epe. Een van de zonen was actief bij christelijke gemeente De Basis in Apeldoorn. Vorige week woensdag werd het gezin opgepakt en met het oog op uitzetting ondergebracht in Kamp Zeist. Volgens Peursum probeert een advocaat via een zogeheten voorlopige voorziening nog een uitzetting op korte termijn te verhinderen.

Burgemeester Van der Hoeve van Epe zegt in een verklaring er alles aan te hebben gedaan om te bewerkstellingen dat het gezin in Nederland asiel kon aanvragen. „In Den Haag is helaas anders beslist.” Van der Hoeve heeft het internationale Rode Kruis verzocht het gezin in Polen op te vangen.